Asistovaný Office 365

Asistovaný přechod k Office 365

Office 365 je kancelářský software poskytovaný jako cloudová služba, který dává možnost vybudovat komplexní komunikační řešení uvnitř i vně firmy nebo organizace. Úspěšný a hladký přechod z klasického prostředí do cloudového je však třeba správně naplánovat a uskutečnit.

O2 IT Services mají zkušenosti z implementace Office 365 pro 5 500 uživatelů v rámci jednoho projektu a již spravují řešení Office 365 pro více než 200 zákazníků.

Asistovaný přechod

Specialisté O2 IT Services navrhnou optimální cloudovou strategii a výběr služeb, které je vhodné přenést do Office 365. Na základě analýzy prostředí zákazníka rovněž specialisté pomohou služby uvést do provozu, zajistí bezproblémovou migraci dat i uživatelských profilů a případně navrhnou vhodné způsoby propojení lokálního a cloudového řešení.

Služba Express Route, kterou O2 IT Services poskytuje, zajistí rychlý a vysoce bezpečný komunikační kanál mezi uživatelem a datovými centry Microsoft, který nevyužívá veřejný internet.

Prostřednictvím Office 365 získá zákazník bez počátečních investic přístup k balíku cloudových kancelářských aplikací. Pro ukládání souborů je k dispozici online úložiště. Spolu s kancelářskými aplikacemi, které zaměstnanci dobře znají, jsou k dispozici i nástroje pro komunikaci a spolupráci v týmu.

Nepřetržitou podporu v českém jazyce rovněž zajišťují odborníci O2 IT Services. Parametry služby, např. doba odezvy, jsou definovány v SLA.

Pro efektivní využívání nových služeb, cloudových úložišť a nástrojů pro komunikaci a týmovou spolupráci je důležité, aby jejich uživatelé věděli, jak s nimi pracovat. Pracovníci O2 IT Services zajistí odpovídající osvětu a zaškolí administrátory i zaměstnance.

Kontaktujte nás