OpenStack

OpenStack

Virtualizace, provozování a poskytování IT infrastruktury jako služby předpokládají nejen možnost rychle a efektivně vytvářet, konfigurovat a modifikovat různé instance virtualizované infrastruktury, např. virtuální datová centra, ale i schopnost virtualizované prostředí jako celek jednoduše spravovat a řídit.

OpenStack je soustava otevřených softwarových nástrojů pro řízení a správu většiny běžně využívaných virtualizovaných prostředí. Díky propracovanosti, univerzalitě a neustálému rozvoji je OpenStack mnoha odborníky považován za budoucnost v poskytování IT infrastruktury.

OpenStack jako dodavatelské řešení či služba

Nasazení a provoz OpenStack řešení vyžaduje nejen znalosti a zkušenosti z nejrůznějších oblastí, které virtualizace zahrnuje, ale třeba i z oblasti vývoje softwaru. Služby OpenStack, stejně jako virtualizační služby a virtualizované prostředí se navíc neustále rozvíjejí, zlepšují a aktualizují. Je proto nezbytné aktivně sledovat trendy, úzce spolupracovat s OpenStack komunitou a všechny úpravy ihned promítnout do provozovaného řešení.

Víte, že… OpenStack umožňuje zkrátit dobu potřebnou na přípravu virtuálního serveru pro koncového uživatele i v korporátním prostředí z několika týdnů na několik minut?

OpenStack obsahuje nástroje, které bez ohledu na použitý hardware umožňují nad virtualizovanou infrastrukturou snadno a přehledně vykonávat nejrůznější činnosti pokrývající potřeby zákazníků v oblasti managementu, automatizace využívání a orchestrace provozu virtualizovaného prostředí.

Dává možnost jednoduše vytvářet, využívat a za provozu spravovat virtuální výpočetní prostředky, jako jsou virtuální servery či celá virtuální datová centra. Dovoluje snadno měnit jejich výkonnost pouhým přidáváním či odebíráním virtuálních serverů a obsloužit tak více či méně uživatelů současně nebo udržovat výkonnostní rezervu pro aplikace při obsluze většího počtu uživatelů v reálném čase.

OpenStack zvyšuje rychlost a pružnost virtualizované infrastruktury, zjednodušuje orchestraci a automatizaci procesů nad virtualizací, optimalizuje výkon infrastruktury, snižuje náklady na administraci změn a otevírá cestu nově přicházejícím systémům, např. kontejnerům.

K základním vlastnostem OpenStack patří:

  • možnost poskytovat jako IaaS, PaaS nebo s dalšími komponentami jako SaaS,
  • spolupráce s různými hypervizory, např. ESXi, KVM, Xen, Qemu, Hyper-V,
  • nezávislost na použitém hardware,
  • podpora různých SDN, jako jsou Open vSwitch, OpenContrail, NSX, Calico, MacVTAP apod.,
  • orchestrace více platforem, např. VMware, AWS, MS Azure.

Specialisté O2 IT Services využívají dlouholetých zkušeností s provozem velkých i menších datových center, virtualizovaných prostředí a poskytováním virtuálních infrastrukturních služeb širokému spektru zákazníků. K dispozici mají testovací laboratoře, v nichž mohou vyzkoušet a ověřit nejrůznější scénáře nasazení, vybrat a předložit nejvhodnější cestu. Implementace probíhá formou konzultací, bere ohled na skutečné potřeby klienta a požadované chování prostředí, z nichž plyne vhodný výběr komponent, které budou výsledné řešení či službu tvořit. Nasazené řešení je tým O2 IT Services schopen dlouhodobě udržovat a provozovat, ale také rozvíjet a modernizovat.

Kontaktujte nás