Optimalizace IT

Jenom optimalizované je skutečně optimální

Optimalizace zahrnuje především výměnu, rozšíření, virtualizaci či rekonfiguraci stávajících informačních technologií a také zhodnocení investic do vybavení IT a zefektivnění práce zaměstnanců i vykonávání interních procesů.

Efektivně z nákladového i časového hlediska

Naším cílem je dosáhnout maximálního možného výkonu IT s minimalizací nákladů, a to jak s ohledem na stávající stav IT, tak na potřeby zákazníka a strategii rozvoje. Dobře fungující IT vytváří prostředí, které uživatelům poskytuje bezpečný, spolehlivý a rychlý přístup k službám, jež potřebují pro svou práci.

Pochopit individuální potřeby a fungování zákazníka je pro optimalizaci naprosto nezbytné. Profesionální konzultanti O2 IT Services proto nejdřív detailně analyzují současný stav zákazníkovy IT infrastruktury, její rezervy a případná rizika. Následuje návrh, jak co nejefektivněji IT prostředí využít, a to i s dopadem na jeho provoz.

Rozsah dodávky služeb se specifikuje individuálně podle potřeb zákazníka. Po analýze, definici požadovaného stavu a návrhu opatření následuje zpracování implementačního projektu a vlastní implementace řešení. Projekt je ukončen pilotním provozem, zhodnocením výsledků a předáním do standardního provozu.

  • datová centra a síťová infrastruktura
  • serverová infrastruktura včetně datových úložišť
  • vybavení pro koncové uživatele
  • operační systémy, databáze a aplikace
  • odolnost IT vůči chybám (Disaster Recovery)
  • bezpečnost IT infrastruktury

Kontaktujte nás