Procesní řízení IT služeb

Aby IT skutečně sloužilo

Klíčem k optimálnímu poskytování IT služeb a spokojenosti jejich uživatelů je správné nastavení procesů, efektivní správa a účinné řízení IT.

ITIL je soustava procesů a vyzkoušených koncepcí, které vznikly na základě globálních zkušeností a nejlepších praktik v poskytování IT. Procesní rámce ITIL zajišťují v prvé řadě dokumentaci a standardizaci procesů, které se na dodávání služeb podílejí.

Jejich správnou implementací se dosahuje výrazného zlepšení procesů i přímých přínosů, které jsou rozhodující jak pro kvalitu IT služeb, tak pro práci organizačních složek zajišťujících IT provoz a související činnosti. Výstupem jsou IT služby dodávané uživatelům podle jejich očekávání.

ITIL od O2 IT Services

Své aktivity v oblasti ITIL a řízení IT procesů a služeb staví O2 IT Services na hlubokých zkušenostech a vysoce erudovaných specialistech, z nichž někteří jsou dnes již považováni za zakladatele této disciplíny v České republice.

Za více než patnáct let v oboru mají za sebou jak dlouhou řadu úspěšných konsultací i ITSM projektů, tak stovky vyškolených a certifikovaných zaměstnanců svých zákazníků.

Procesní rámce ITIL zajišťují dokumentaci a standardizaci procesů, které se na dodávání služeb podílejí. Znalosti už nezůstávají soustředěny v hlavách několik osob, ale stávají se součástí dodávky služby.

Standardizované a dokumentované procesy lze řídit a spravovat. Je možné je porovnávat, zlepšovat a rozvíjet. Z pohledu IT umožňuje ITIL vykonávat koncepční činnosti, vytvářet strukturované a provázané procesy, mnohem lépe využívat zdroje, plánovat kapacity i celkově řídit a zlepšovat IT služby.

O2 IT Services poskytuje široké spektrum veřejných i firemních kurzů ITIL/ITSM. Cílem je zvýšit jejich absolventům kvalifikaci a kompetence v oblasti poskytování IT služeb a řízení IT projektů. Veřejné kurzy jsou určeny pro jednotlivce, kteří se mohou časově přizpůsobit strukturované nabídce kurzů realizovaných v průběhu roku.

Pro skupiny posluchačů je k dispozici možnost připravit a uskutečnit kurzy a komplexní vzdělávací programy na nejrůznější témata z oblasti ITSM, specializované workshopy nebo individuální konzultace.

Konzultace zahrnují především analytické činnosti a zhodnocení aktuálního stavu, např. procesní audit podle rámců ITIL nebo ISO/IEC 20000, a návrh řešení a doporučených opatření. Auditní zpráva se konzultuje se zadavateli i vlastníky.

Šedivá je teorie, zelený strom života

Absolventi certifikačních kurzů z oblasti řízení informačních a komunikačních technologií ke své práci potřebují získat nejen další specializované informace, ale především specifické zkušenosti z implementace a nasazování procesů řízení IT služeb v praxi. O2 IT Services proto přichází s možností absolvovat individuální interaktivní kompetenční trénink ve zvoleném segmentu ITSM/ITIL®.

Trénink rychle, efektivně, prakticky

Půldenní nebo celodenní trénink tvoří individuální konzultace a diskuze školitele s účastníkem. Poskytne mu potřebné rozšiřující znalosti z vybrané oblasti a současně ho s ohledem na jeho specifické požadavky a potřeby připraví na implementaci i na každodenní využívání procesů řízení IT. Předpokladem absolvování individuálního tréninku je absolvování některého ze základních kurzů procesního řízení IT, např. ITIL Foundation®.

Personální certifikace našich specialistů:

  • ITIL Expert Certificate in IT Service Management
  • ISO 20000 Consultants and Internal Auditor
  • ITIL version 3 Foundation Certificate
  • COBIT Foundation and Attendance Certificate

 

Firemní licence:

  • ITIL Licensed Affiliate – licence pro poskytování kurzu ITIL® FOUNDATION, česká verze s certifikací v českém jazyce

 

Kontaktujte nás