Řízení IT projektů

Spolehlivá a pohodlná cesta ke změně

Projektové řízení od O2 IT Services je optimální cestou k realizaci inovací, komplexních záměrů i unikátních zákaznických IT řešení. Neodmyslitelnou součástí vedení projektů je schopnost přizpůsobit se nárokům i zvyklostem zákazníka a aktivně jej do procesu řízení zapojit.

Vedení projektu

Projektové řízení spočívá v poskytnutí projektového manažera s hlubokými odbornými znalostmi a zkušenostmi. Projektový manažer projekt řídí, dohlíží na dodržování harmonogramu, požadavků a cílů, koordinuje činnosti dodavatelů a týmů zákazníka, řeší změnové a krizové stavy, sleduje a kontroluje dílčí dodávky i nakládání s prostředky. Přímo u zákazníka vybuduje prostředí projektového řízení a zajistí jeho chod včetně školení a vzdělávání zaměstnanců.

Řízení projektu v souladu
s mezinárodními standardy
IPMA, PMI nebo Prince2

Projektoví manažeři jsou
certifikováni jak v oblasti řízení
projektů, tak v ITSM – ITIL

Téměř každá společnost či organizace dospěje do stavu, kdy musí uskutečnit zásadní změny ve svém IT. Realizace IT projektů však bývá komplikovaná, vzniká při ní mnoho chyb a často se zbytečně promrhá velké úsilí i množství prostředků. Změny je proto s ohledem na možné a rozsáhlé dopady nezbytné uskutečňovat systematicky a jejich realizaci správně řídit.

Projektové řízení zajišťuje efektivní využití zdrojů a řízení změn a rizik v dohodnutých termínech a kvalitě. O2 IT Services může odpovídat za dodání požadovaného IT řešení jako celku, jeho části nebo poskytnutím projektového manažera jen za vykonávání činností projektového řízení.

Unikátní projektová kancelář O2 IT Services zajišťuje odborné zázemí a kontrolu dodržování podmínek smlouvy a standardů projektového řízení. Její nespornou výhodou je sdílení ověřených standardů, vlastních nejlepších zkušeností a v neposlední řadě i flexibilita a vzájemná zastupitelnost v rámci týmu projektových manažerů.

 • ISO 9001:2008 – Systém řízení kvality
 • ISO/IEC 27001:2014 – Systém řízení bezpečnosti informací
 • ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií
 • Osvědčení podnikatele NBÚ pro stupeň utajení Tajné
 • IPMA, PMI, Prince 2
 • ITSM – ITIL

Definice

 • analýza potřeb a očekávání zákazníka
 • stanovení rozsahu dodávky
 • dohoda o způsobu řízení projektu
 • vytvoření organizační struktury

 

Plánování

 • sestavení plánu projektu
 • harmonogram dodání výstupů

 

Realizace

 • dodávka služeb a řešení
 • předání a akceptace výstupů
 • změnové řízení a realizace změn

 

Ukončení

 • předání do provozu
 • hodnocení projektu
 • závěrečná zpráva

 

Provoz

 • dohled a zajištění údržby
 • reporting úrovně služeb
 • zlepšování a rozvoj
 • změnové řízení a realizace změn

Kontaktujte nás