Security Expert Center

Kybernetická bezpečnost na míru

Security Expert Center (SEC) je služba, která pomáhá eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a se ztrátou, zneužitím nebo zcizením dat a informací. K řešení kybernetické bezpečnosti přistupuje jako ke komplexní disciplíně. Spojuje v sobě řešení bezpečnostního monitoringu, analýz, reportingu a dalších bezpečnostních služeb, a tak chrání IT prostředí jako celek.

Ochrana klíčových aktiv

SEC umožňuje identifikovat klíčová aktiva společnosti (např. informační aktiva, lidské zdroje, procesy nebo systémy) a nastavit optimální model jejich ochrany. Vzájemné propojení znalosti klíčových aktiv s jejich ochranou přichází na český trh jako nový standard v přístupu k bezpečnostním službám. Implementace služby SEC zajistí soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.

 • Největší dohledové centrum v České republice
 • Zodpovědnost za správu kritické infrastruktury státu a záložní infrastruktury Ministerstva vnitra

SEC stojí na třech základních pilířích: prevenci, detekci a odpovědnosti. Potenciální kybernetické hrozby identifikuje proaktivně na základě anomálií chování jednotlivých infrastrukturních prvků. Zajišťuje komplexní nasazení bezpečnostních nástrojů, dohledových zařízení a ochrany. Nastaví průběžný reporting, analýzy a připraví návrhy nápravných opatření. Služba může být jednorázová nebo dlouhodobá, ve formě tzv. „učící se organizace“.

 • Log management
 • NAC (Network Access Control)
 • Anti DDoS / DoS
 • Archivace, vyhledávání SIEM
 • Reporting a Dashboards
 • Ticketing
 • Service Desk
 • Procesy
 • Interní předpisy a postupy
 • a další

Přizpůsobení
Úprava bezpečnostního monitoringu u zákazníka. Na základě analýzy vám navrhneme optimální řešení: nákladový model, architekturu, postup implementace atd. Výhodou je maximalizace využití vlastního HW i SW a interních lidských zdrojů.

 

Výstavba
Implementace nového řešení takzvaně „na klíč“. SEC se pro zákazníka staví bez nutnosti hledat volné lidské zdroje na trhu práce. Správu a provoz centra můžete postupně převést do rukou O2 IT Services.

 

Služba
Vhodné řešení i pro střední a malé společnosti či organizace. Poskytuje bezpečnostní monitoring a dohled jako komplexní službu, včetně potřebného zaškolení u zákazníka. Investiční náklady na straně zákazníka jsou minimální.

Bezpečnost jako služba, Security as a Service (SECaaS) spočívá v monitorování bezpečnostní situace a bezpečnostního chování IT infrastruktury klienta. Operátoři, analytici a experti operačního centra informují klienta o bezpečnostních událostech a řeší konkrétní bezpečnostní incidenty, navrhují opatření k nápravě a optimalizují pravidla pro vyhodnocování.

Implementaci služby předchází prvotní analýza, která IT infrastrukturu zmapuje a identifikuje jednotlivé komponenty a aktiva. Služba se vytváří až na základě znalosti prostředí a potřeb klienta. Velkou přidanou hodnotou pro zákazníka je rychlost implementace a přímý přístup k certifikovaným odborníkům, jako jsou manažer a architekt kybernetické bezpečnosti, kteří se bezprostředně o ochranu jeho bezpečnosti starají.

Nasazení služby nevyžaduje počáteční investice do nákupu a konfigurace nákladných bezpečnostních zařízení a nástrojů ani prostředky na jejich provoz, správu, údržbu a neustálou modernizaci a aktualizaci.

Kontaktujte nás