Systémová integrace

Sjednocení a modernizace firemního IT

Systémová integrace je prověřenou cestou k úspěšnému spojení různorodých komponent firemních informačních systémů, ať nových či již instalovaných, do fungujících výkonných celků. Jednotlivé komponenty vytvářející výsledný celek přitom mohou pocházet od několika různých dodavatelů, kteří mohou být jak subdodavateli integrátora, tak i přímými dodavateli zákazníka. Systémový integrátor představuje garanta úspěšné integrace i realizace projektu včetně provozu vybudovaného systému.

Ucelená a efektivní IT podpora

O2 IT Services přebírají odpovědnost za celý projekt od úvodní analýzy přes návrh, projektové řízení, předání do provozu až po následný provoz. Díky systémové integraci lze flexibilněji absorbovat nové trendy v oblasti IT a rychleji je uplatňovat v praxi. Modulární výstavba integrovaného systému zlepšuje jeho spolehlivost, dostupnost a efektivitu a usnadňuje jeho budoucí modernizaci.

Vysoká profesní erudice a dlouholeté zkušenosti O2 IT Services zaručují dokonalou spolupráci všech prvků systému, eliminují rizika spojená s restrukturalizací firemního IT a přinášejí úspory v provozu IT.

Systémová integrace zahrnuje komplexní řízení projektů podle standardizovaných metodik. Servisní řízení předaného systému zajišťuje a ručí za jeho provoz, servis, údržbu a rozvoj s dohodnutou garancí v rozsahu stanoveném SLA.

O2 IT Services má ve svých týmech odborníky certifikované pro hardware a software partnerů, s nimiž úzce spolupracuje a jejichž produkty a řešení využívá v projektech, architekty, systémové analytiky a certifikované projektové a servisní manažery.

Konkurenční výhodou O2 IT Services je schopnost pokrýt IT potřeby komplexně napříč jednotlivými oblastmi i ve vybraných celcích. K hlavním kompetencím O2 IT Services patří:

  • profesionální služby provozu IT infrastruktury,
  • řešení IT infrastruktury na platformách Microsoft,
  • profesionální služby optimalizace IT,
  • aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services,
  • konzultační služby – cloudová řešení, spolufinancování projektů z prostředků EU,
  • řešení bezpečnosti IT.

Kontaktujte nás