Vývoj a provoz aplikací

Skutečně integrované aplikace

Kvalitní aplikace jsou v organizacích veřejné správy klíčovým předpokladem pro implementaci funkčních procesů. Aplikace musí procesy podporovat a současně musí dokázat efektivně shromažďovat, zpracovávat a snadno využívat informace, se kterými pracují.

Úspěšný vývoj aplikací musí vzít v úvahu aktivity, požadavky, plány a cíle klienta, jeho IT prostředí a technologické zázemí. Vývojáři musí umět doporučit vhodnou provozní infrastrukturu a vybrat optimální technologie. Provoz a údržba aplikací spočívají nejen v kvalitním dohledu a servisu, ale především ve schopnosti aplikace modernizovat a přizpůsobovat měnícím se požadavkům.

Dlouhodobé zkušenosti

O2 IT Services má dlouholeté zkušenosti s vývojem, provozem a modernizací rozsáhlých a vzájemně provázaných procesních, ekonomických a geografických aplikačních systémů zakomponovaných do složitých heterogenních prostředí veřejné správy.

Webové uživatelské rozhraní vyvíjených aplikací umožňuje dosáhnout stejného uživatelského komfortu jako aplikace používané přímo v počítači. Řešení využívá třívrstvou architekturu, podporuje autentizaci uživatelů, napojení na LDAP, Active Directory a další systémy zákazníka.

K dispozici je propracovaný geoprostorový informační systém s jednoduchou obsluhou a možností navázání na nejrůznější mapové a informační zdroje, kterým je například katastr nemovitostí. Umožňuje vykonávat nejrůznější analýzy, simulace, modelování a vizualizace procesů přímo v mapovém prostředí.

Tvorba a provoz aplikací zahrnují:

  • IT prostředí Windows, UNIX i Linux,
  • napojení na většinu běžných informačních systémů, např. na SAP,
  • využití middlewaru klienta, např. ESB serveru,
  • komunikaci prostřednictvím běžných rozhraní datových zdrojů, např. WS Services,
  • databázové systémy Oracle i open source řešení,
  • GIS jako součást řešení.

Aplikace lze provozovat nejen přímo v IT prostředí zákazníka, ale i v datových centrech formou housingu nebo hostingu. Služby datového centra, zakotvené v SLA, mimo jiné výrazně zvyšují bezpečnost a dostupnost aplikací.

Informační systém majetku státu

Projekt ISMS, Informační systém majetku státu, je součástí Informačního systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zajišťuje agendy spojené s evidencí a správou majetku státu. Jeho historie sahá do roku 2008. V současnosti zahrnuje přibližně 300 000 položek a využívá jej bezmála 3 000 uživatelů.

 

Registr půdy

Registr půdy je základní součástí Portálu farmáře, jehož prostřednictvím čeští zemědělci komunikují s Ministerstvem zemědělství a dalšími orgány veřejné správy. Byl od počátku koncipován tak, aby práci s ním byl schopen zvládnout kdokoliv. V současné době Portál farmáře kromě nejrůznějších organizací využívá přes 15 000 českých zemědělců.

Kontaktujte nás