Informační systém datových schránek

Česká pošta

Česká pošta, s. p., je státní podnik, který poskytuje univerzální poštovní službu ve smyslu zprostředkování důvěryhodného přenosu informací, plateb a zboží.

Je součástí projektu eGovernment České republiky. Od roku 2007 jsou například na vybraných pobočkách dostupné informační služby CzechPoint. Česká pošta je zároveň provozovatelem Informačního systému datových schránek (ISDS).

Spolehlivá a důvěryhodná elektronická korespondence

Datová schránka je elektronické úložiště, které orgánům veřejné správy slouží k doručování dokumentů. Fyzickým a právnickým osobám slouží k dodávání dokumentů a provádění úkonů vůči veřejné správě. Zprávy doručené prostřednictvím datové schránky plně nahrazují doporučené zásilky.

Zajištění služby ze strany O2 IT Services, coby dodavatele, funguje bezproblémově.
Ing. Pavel Chyla
ředitel divize ICT a eGovernment

Generálním dodavatelem služby pro Českou poštu je O2 IT Services. Provoz ISDS byl zahájen v roce 2009. Aktuálně datové schránky využívá přes 670 tisíc organizací a uživatelů. Prostřednictvím ISDS se celkem přeneslo již více než 300 milionů datových zpráv. Dlouhodobá spolehlivost doručení přihlášením je 99,25 %.

Na doručování datových zpráv se v rámci ISDS vztahuje zákon o listovním tajemství. Správcem systému datových schránek je Ministerstvo vnitra České republiky. Vlastní-li subjekt datovou schránku, mají orgány veřejné správy povinnost pro komunikaci s tímto subjektem primárně využít ISDS. Opačný směr komunikace je až na výjimky dobrovolný.

Infrastruktura běží paralelně ve dvou oddělených datových centrech, která jsou propojena komunikačním spojem vyhrazeným pouze pro provoz datových schránek. Infrastruktura systému zahrnuje téměř 100 serverů a v rámci nezávislých datových polí je spravováno více než 20 TB dat.p>

V obou centrech se zpracovávají shodná data a v případě výpadku kteréhokoliv z nich nedojde k narušení provozu systému. Po pěti letech provozu proběhla bez jakéhokoliv dopadu na činnost i kompletní obměna a modernizace infrastruktury.

Systém je vytvořen tak, aby zaručoval neporušitelnost listovního tajemství. Na počátku stojí bezpečná identifikace a autentizace uživatele. Kontroluje se formát a velikost zprávy i nepřítomnost škodlivého kódu a virů.

Zprávy jsou šifrovány a uloženy způsobem, který eliminuje možnost manipulace s nimi nepověřenou osobou. Doprovodné informace a obálka jsou ukládány odděleně od vlastní zprávy, což znemožňuje její případné vyhledání a zneužití.

Na bezpečnost a zpracování zpráv dohlíží specializovaný software, nad nímž je spuštěna unikátní aplikace, která plní požadavky zákona. Zprávy jsou jednoznačně identifikovatelné a lze s nimi nakládat stejně jako s běžnými právními dokumenty.

Zavedení informačního systému datových schránek výrazně zlevnilo korespondenci organizacím veřejné správy, firmám, živnostníkům i občanům. České poště umožnilo rozšířit doručovatelskou nabídku o elektronické zprávy a elektronickou komunikaci.

Na ISDS navazují sekundární služby spojené se správou, oběhem, ukládáním a zpracováním dokumentů, jako např. důvěryhodný archiv, datové trezory nebo konverze dokumentů. Některé formulářové systémy veřejné správy, mezi které se řadí daňový portál EPO, již umožňují vyplněné formuláře odeslat příslušným úřadům přímo prostřednictvím datové schránky uživatele.

Kontaktujte nás