OpenStack

OpenStack

Virtualizace, provozování a poskytování IT infrastruktury jako služby předpokládají nejen možnost rychle a efektivně vytvářet, konfigurovat a modifikovat různé instance virtualizované infrastruktury, např. virtuální datová centra, ale i schopnost virtualizované prostředí jako celek jednoduše spravovat a řídit.

OpenStack je soustava otevřených softwarových nástrojů pro řízení a správu většiny běžně využívaných virtualizovaných prostředí. Díky propracovanosti, univerzalitě a neustálému rozvoji je OpenStack mnoha odborníky považován za budoucnost v poskytování IT infrastruktury.

OpenStack jako dodavatelské řešení či služba

Nasazení a provoz OpenStack řešení vyžaduje nejen znalosti a zkušenosti z nejrůznějších oblastí, které virtualizace zahrnuje, ale třeba i z oblasti vývoje softwaru. Služby OpenStack, stejně jako virtualizační služby a virtualizované prostředí se navíc neustále rozvíjejí, zlepšují a aktualizují. Je proto nezbytné aktivně sledovat trendy, úzce spolupracovat s OpenStack komunitou a všechny úpravy ihned promítnout do provozovaného řešení.

o2-it-services-openstack-cz

Víte, že… OpenStack umožňuje zkrátit dobu potřebnou na přípravu virtuálního serveru pro koncového uživatele i v korporátním prostředí z několika týdnů na několik minut?

Kontaktujte nás