Asociace

Participujeme na vývoji informační společnosti a na vytváření IT trendů v České republice. Jsme aktivními členy řady odborných asociací a organizací, v nichž jsme zastoupeni specialisty, členy managementu společnosti nebo v nich figurujeme jako právnická osoba. Podílíme se na sdílení znalostí a zkušeností mezi odborníky z oblasti IT, účastníme se mnoha odborných konferencí, seminářů a prezentací.