Modernizace IT

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond zprostředkovává českým zemědělcům finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF).

Obměna infrastruktury bez dopadu na provoz

IT infrastruktura Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zahrnuje fyzické i virtuální servery až po úroveň operačních systémů, disková pole pro ukládání dat a zálohovací knihovny. Od roku 2007 ji provozuje O2 IT Services.

Infrastruktura prochází periodicky modernizací a optimalizací. Nové technologie je nezbytné obměnit bez odstávky systémů a přerušení provozu, a to navíc v krátkém čase mezi obdobím podávání žádostí o dotace na počátku roku a jejich podzimními výplatami.

Na výměnu technologií navazuje aplikační migrace, která musí proběhnout stejným způsobem. Zvládnutí tak náročného úkolu ve stanoveném čase a kvalitě je jedním z kritických faktorů bezproblémového chodu českého zemědělství.

O2_EBS_schemata_SZIF_a

Myslím, že hlavním přínosem byla skutečnost, že přechod na novou infrastrukturu proběhl bez dopadů na kteroukoli z činností, které SZIF musí zajišťovat. SZIF je citlivý na data a citlivý na provoz. Z tohoto pohledu je to opravdu ten zásadní přínos.
Bc. Ondřej Šmejkal
ředitel Odboru provozu ICT

Kontaktujte nás