Společná zemědělská politika a registry

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství. Přímo řídí jednotlivé dozorové orgány, ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem realizuje opatření společných organizací trhů Evropské unie, zajišťuje distribuci dotací a provoz administrativně-kontrolního systému, který ji zabezpečuje.

Rozsáhlý informační systém ministerstva, který obsahuje všechny nezbytné údaje pro zemědělství, lesnictví či vodní hospodářství, využívají především farmáři, občané, podnikatelé, zemědělské a další organizace. S údaji z rozsáhlých databází a registrů pracuje celá řada dalších institucí, např. Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský či výzkumné ústavy.

Neustále aktuální evidence zemědělských dat

Registry ministerstva slouží především k evidenci dat o půdě, o zvířatech, o plodinách a o dalších zemědělských komoditách. Informace o svém hospodaření, na jejichž základě jsou kontrolováni, hodnoceni a jsou jim vypláceny národní i evropské dotace, vkládají zemědělci elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

Registry se musí elasticky přizpůsobovat měnícím se legislativním požadavkům, neboť na nich závisí činnost českého zemědělství i zdraví občanů. Kritickým milníkem, který vyžadoval zásadní a rychlý zásah do registrů, bylo přenesení evropské legislativy do legislativy národní, tzv. společná zemědělská politika.

O2_EBS_schemata_MZE_REGISTRY_a

Před námi stál veliký a rozsáhlý úkol implementovat evropskou legislativu do národního prostředí a O2 IT Services nám v tom byla velmi nápomocna.
Ing. Martin Havlíček
ředitel Odboru rozvoje a projektového řízení IT

Kontaktujte nás