Bulletin „Chytré město“

Česká spořitelna v rámci své aktivity pro podporu rozvoje chytrých měst rozesílá měsíční Bulletin „Chytré město“. Pravidelný oběžník obsahuje „chytré“ aktuality z oblasti Smart City. V posledním vydání najdete příspěvek Václava Provazníka, jednatele a ředitele Komerční divize společnosti O2 IT Services.

 

Vážení čtenáři,

dnešní města se musí stále více vyrovnávat s měnícími se trendy socioekonomického vývoje i požadavky na růst kvality života svých obyvatel. Například odpadové hospodářství a vytváření vhodných podmínek pro třídění odpadů je pro většinu měst a obcí náročnou činností. Efektivně plánovat svoz odpadů je složité – svoz odpadu tak probíhá buď zbytečně často a obec plýtvá prostředky, nebo naopak v příliš dlouhých časových intervalech, což vede k přeplňování odpadových nádob a nepořádku na kontejnerových stáních.

Dovolte, abychom Vám představili „chytré“ řešení elektronizace odpadového hospodářství. Jedná se o novou službu pro občany, samosprávy i svozové firmy. Služba Smart City Odpady je naším prvním projektem v rámci konceptu „Chytré město“ a věříme, že podpoří jeho další rozvoj.

Nasazení služby i její využívání je velice jednoduché. Nevyžaduje zásahy do stávajících informačních technologií ani doplňující nákupy či instalace nového hardwaru nebo softwaru. Služba využívá monitoringu hladiny odpadu v kontejnerech a odpadových nádobách. Díky tomu lze operativně instruovat svozovou firmu o nutnosti svozu z určitých míst, optimalizovat trasy svozu včetně selekce typu sváženého odpadu a mnohem efektivněji připravovat dlouhodobé svozové plány. Polohy stání i informace o stavu kontejnerů a odpadových nádob lze pohodlně zobrazit v mapě např. na webových stránkách města. Mizí nepořádek u stání a občané jsou k třídění odpadu ještě více motivováni.

Koncept „Smart City“ – „Chytré město“ je naší strategickou prioritou a jsme potěšeni, že z pozice průkopníka nejnovějších informačních a komunikačních technologií můžeme být jeho součástí a přispívat tak k rozvoji městského prostředí, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel.

 

Ing. Václav Provazník
jednatel a ředitel Komerční divize, O2 IT Services s.r.o.

 

Více na: www.o2its.cz a www.smartcity.cz.

V případě zájmu o Bulletin „Chytré město“ kontaktujte paní Janu Černou, jancerna@csas.cz.

 

Zdroj: O2 IT Services

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás