Vývoj a provoz aplikací

Skutečně integrované aplikace

Kvalitní aplikace jsou v organizacích veřejné správy klíčovým předpokladem pro implementaci funkčních procesů. Aplikace musí procesy podporovat a současně musí dokázat efektivně shromažďovat, zpracovávat a snadno využívat informace, se kterými pracují.

Úspěšný vývoj aplikací musí vzít v úvahu aktivity, požadavky, plány a cíle klienta, jeho IT prostředí a technologické zázemí. Vývojáři musí umět doporučit vhodnou provozní infrastrukturu a vybrat optimální technologie. Provoz a údržba aplikací spočívají nejen v kvalitním dohledu a servisu, ale především ve schopnosti aplikace modernizovat a přizpůsobovat měnícím se požadavkům.

Dlouhodobé zkušenosti

O2 IT Services má dlouholeté zkušenosti s vývojem, provozem a modernizací rozsáhlých a vzájemně provázaných procesních, ekonomických a geografických aplikačních systémů zakomponovaných do složitých heterogenních prostředí veřejné správy.

vyvoj-a-provoz-aplikaci-schema

Kontaktujte nás