Vývoj a provoz aplikací

DevSecOps: podporujeme inovace a snižujeme rizika

Kde je dnes prostor pro aplikační vývoj?

Tam, kde neexistuje obecně použitelný produkt.

Tam, kde je nutné např. vzájemně propojit stávající, často technologicky nesourodé, systémy, vytvořit nové procesy a přinést tak novou hodnotu.

 

V O2 IT Services vyvíjíme webové i mobilní aplikace na zakázku. Zároveň umíme převzít aplikace již existující a rozvíjet je, včetně jejich integrace do systémů našich klientů. Systémy jako takové lze provozovat on-premise, nebo v prostředí cloudu. Využíváme datová centra s certifikací Tier III. Zajímavou variantou může být SaaS – Software as a Service, tj. hostování aplikace provozovatelem služby. Navrhujeme komplexní ICT řešení, která našim zákazníkům pomáhají lépe fungovat. Aplikace jsou prostředkem k dosažení jejich strategických cílů.

Šijeme na míru

Na začátku jsou potřeby zákazníka a analýza jeho ICT prostředí, včetně požadavků na návaznost aplikací na další systémy. Klíčovou roli přitom hrají i firemní procesy – jeden proces zpravidla prochází více IT systémy. Jeho fungování proto musí být efektivní a nesmí nijak negativně ovlivňovat práci uživatelů těchto systémů. Naši software architekti umí navrhnout optimální aplikační infrastrukturu. Využíváme dostupné datové zdroje a vždy volíme nejvhodnější technologie. Tam, kde to dává smysl, použijeme open-source systémy, které dokážou projekt zlevnit. Provedeme integraci do ICT prostředí zákazníka. Postaráme se o běžný provoz. V provozní fázi poskytujeme profesionální dohled a servis. Řešení kontinuálně vyhodnocujeme a rozvíjíme v reakci na měnící se prostředí.

vývoj-šijeme na míru

DevSecOps

Naše agilní firemní kultura jde ruku v ruce s konceptem DevOps, resp. DevSecOps. Proces vývoje aplikací je postavený na úzké a intenzivní interakci mezi zákazníkem, vývojáři a odborníky zajišťujícími provoz. Cílem je dosáhnout co nejvyšší efektivity procesu vzniku, deploymentu a provozu aplikace. Celý proces je maximálně automatizován. Požadavky zákazníka jsou rychle zapracovány do aplikace. Přitom je průběžně kontrolována kvalita aplikace a je zajištěna její maximální bezpečnost.

 

 

 

Mikroservisní architektura a kontejnerizace

Aplikace navrhujeme v mikroservisní architektuře. Je tedy možné je provozovat v kontejnerizovaném prostředí. To umožňuje pro provoz aplikace využívat jak prostředí u zákazníka, tak i různé cloudy – téměř bez omezení. Aplikaci je možné neomezeně škálovat, až po prostředí vyžadující zajištění vysoké dostupnosti 24x7. Díky procesům DevSecOps je zajištěný efektivní rozvoj i provoz aplikace. Jakékoliv změny v aplikaci lze bez výpadků a libovolně často nasazovat do produkčního prostředí.

O2 Services

Díky DevSecOps je bezvýpadkové nasazování nových verzí aplikací realitou.
Mgr. Jaromír Dospiva
Manažer oddělení Vývoje a provozu aplikací

Vlastnosti našich aplikací

  • Webové a mobilní aplikace
  • Využití systémů renomovaných výrobců, nebo produkty open-source
  • Využívání integrační platformy zákazníka – dodáme, nebo se napojíme na existující prostředí (např. ESB server, WSO2, …)
  • Integrace interních i externích informačních zdrojů (Katastr nemovitostí, ROS, IROP, mapové zdroje, napojení na platební brány atd.)
  • Integrace s většinou běžných informačních systémů, např. se SAP

Přínosy

Kvalita a bezpečnost

Aplikace navrhujeme tak, aby byly provozovatelné jak v IT prostředí zákazníka, tak formou cloudových služeb v datových centrech. Případně lze tato prostředí kombinovat. Tento přístup umožňuje flexibilní nasazení a téměř neomezené škálování technologií, na kterých jsou aplikace postavené. Současně snižujeme náklady na jejich pořízení i provoz. Prioritou je zajištění maximální bezpečnosti aplikací. Dodržujeme nejvyšší standardy pro kvalitu a bezpečnost – a to jak vývoje, tak provozu aplikací. Garantujeme využití specializovaných nástrojů, které jsou součástí našich DevOps vývojových procesů.

Robustní projekty – jasný cíl

S O2 IT Services získáte partnera, který IT řešení nejenom dodá, ale zároveň je schopný ho dlouhodobě a efektivně provozovat a rozvíjet. Máme zkušenosti s rozsáhlými projekty, ve kterých jde o vzájemné provázání procesních, ekonomických a geografických aplikačních systémů. Systémy umíme integrovat do složitých heterogenních prostředí jak pro segment veřejné správy, tak pro komerční společnosti. Při tvorbě aplikací klademe důraz nejen na to, aby efektivně pokryly procesy, kvůli kterým vznikly. Prioritou našeho týmu je, aby práce s aplikacemi byla co nejjednodušší a intuitivní, ale přitom maximálně bezpečná. Aplikace totiž svým uživatelům pomáhají v jejich každodenním životě.

Kontaktujte nás