Vývoj a provoz aplikací

DevSecOps: podporujeme inovace a snižujeme rizika

Kde je dnes prostor pro aplikační vývoj?

Tam, kde neexistuje obecně použitelný produkt.

Tam, kde je nutné např. vzájemně propojit stávající, často technologicky nesourodé, systémy, vytvořit nové procesy a přinést tak novou hodnotu.

 

V O2 IT Services vyvíjíme webové i mobilní aplikace na zakázku. Zároveň umíme převzít aplikace již existující a rozvíjet je, včetně jejich integrace do systémů našich klientů. Systémy jako takové lze provozovat on-premise, nebo v prostředí cloudu. Využíváme datová centra s certifikací Tier III. Zajímavou variantou může být SaaS – Software as a Service, tj. hostování aplikace provozovatelem služby. Navrhujeme komplexní ICT řešení, která našim zákazníkům pomáhají lépe fungovat. Aplikace jsou prostředkem k dosažení jejich strategických cílů.

 

 

Šijeme na míru

Na začátku jsou potřeby zákazníka a analýza jeho ICT prostředí, včetně požadavků na návaznost aplikací na další systémy. Klíčovou roli přitom hrají i firemní procesy – jeden proces zpravidla prochází více IT systémy. Jeho fungování proto musí být efektivní a nesmí nijak negativně ovlivňovat práci uživatelů těchto systémů. Naši software architekti umí navrhnout optimální aplikační infrastrukturu. Využíváme dostupné datové zdroje a vždy volíme nejvhodnější technologie. Tam, kde to dává smysl, použijeme open-source systémy, které dokážou projekt zlevnit. Provedeme integraci do ICT prostředí zákazníka. Postaráme se o běžný provoz. V provozní fázi poskytujeme profesionální dohled a servis. Řešení kontinuálně vyhodnocujeme a rozvíjíme v reakci na měnící se prostředí.

vývoj-šijeme na míru

DevSecOps

Naše agilní firemní kultura jde ruku v ruce s konceptem DevOps, resp. DevSecOps. Proces vývoje aplikací je postavený na úzké a intenzivní interakci mezi zákazníkem, vývojáři a odborníky zajišťujícími provoz. Cílem je dosáhnout co nejvyšší efektivity procesu vzniku, deploymentu a provozu aplikace. Celý proces je maximálně automatizován. Požadavky zákazníka jsou rychle zapracovány do aplikace. Přitom je průběžně kontrolována kvalita aplikace a je zajištěna její maximální bezpečnost.

 

O2 Services

Mikroservisní architektura a kontejnerizace

Aplikace navrhujeme v mikroservisní architektuře. Je tedy možné je provozovat v kontejnerizovaném prostředí. To umožňuje pro provoz aplikace využívat jak prostředí u zákazníka, tak i různé cloudy – téměř bez omezení. Aplikaci je možné neomezeně škálovat, až po prostředí vyžadující zajištění vysoké dostupnosti 24x7. Díky procesům DevSecOps je zajištěný efektivní rozvoj i provoz aplikace. Jakékoliv změny v aplikaci lze bez výpadků a libovolně často nasazovat do produkčního prostředí.

 

„Díky DevSecOps je bezvýpadkové nasazování nových verzí aplikací realitou.“

Mgr. Jaromír Dospiva, Manažer oddělení Vývoje a provozu aplikací

 

Kontaktujte nás