Řízení IT projektů

Spolehlivá a pohodlná cesta ke změně

Projektové řízení od O2 IT Services je optimální cestou k realizaci inovací, komplexních záměrů i unikátních zákaznických IT řešení. Neodmyslitelnou součástí vedení projektů je schopnost přizpůsobit se nárokům i zvyklostem zákazníka a aktivně jej do procesu řízení zapojit.

Vedení projektu

Projektové řízení spočívá v poskytnutí projektového manažera s hlubokými odbornými znalostmi a zkušenostmi. Projektový manažer projekt řídí, dohlíží na dodržování harmonogramu, požadavků a cílů, koordinuje činnosti dodavatelů a týmů zákazníka, řeší změnové a krizové stavy, sleduje a kontroluje dílčí dodávky i nakládání s prostředky. Přímo u zákazníka vybuduje prostředí projektového řízení a zajistí jeho chod včetně školení a vzdělávání zaměstnanců.

O2_EBS_schemata_PROJEKTOVE_RIZENI_CZ-1

Řízení projektu v souladu
s mezinárodními standardy
IPMA, PMI nebo Prince2

Projektoví manažeři jsou
certifikováni jak v oblasti řízení
projektů, tak v ITSM – ITIL

Kontaktujte nás