Architektura

Návrh IT řešení - IT business consulting

Moderní IT řešení charakterizují vysoká heterogenita aplikací, technologií, technických prostředků i jejich dodavatelů. Architektura definuje celkovou koncepci IT sítě a systémů, jejich provoz, zálohování a bezpečnost. Průběžný technologický vývoj informačních systémů. Jejich návaznost na organizační strukturu i podnikové procesy. Hraje zásadní roli v životním cyklu informačních systémů, je klíčová pro jejich řízení. Díky ní může management provádět kvalifikované rozhodování o investicích do IT a o inovacích podporujících růst.

 

„Exploze dat potřebuje architekturu, potřebuje řadu systémů, potřebuje systematický design a řadu výkonnostních kritérií k měření.“

Richard Saul Wurman, r. 2004

Význam architektury

 • Potřebujete zajistit stabilní rámec IT?
 • Odstranit nadměrnou složitost IT systémů?
 • Zbytečně neprodlužovat vývoj a řešení IT?
 • Zvýšit flexibilitu vzhledem k novým uživatelským požadavkům?
 • Zvýšit spolehlivost vašeho IT, snížit riziko výpadků?

 

Návrh architektury IT prostředí, procesů a komunikačních kanálů a zásady tvorby a správy dat zásadně ovlivňují budoucí funkce a provoz IT systémů. S tím přirozeně souvisí i náklady vynaložené na jejich pořízení a správu.

3 stavební kameny

Abychom se vyvarovali špatných projektů a nákladů na jejich rekonstrukci, při tvorbě IT architektury se vyplatí použít tři, vzájemně propojené, úhly pohledu:

 

1. Kontext – IT architektura musí podporovat strategii společnosti a její obchodní cíle

 

2. Obsah – kompletní IT prostředí pro své uživatele, v souladu s moderními IT trendy

 

3. Uživatelé – tj. lidé, jejich myšlení a potřeba se v IT systémech rychle a snadno orientovat

3 stavební kameny architektury

Naše služby

Tým architektů O2 IT Services poskytuje návrh architektury, konzultace a řízení implementace v oblasti infrastrukturních služeb, informačních systémů, dohledu a správy. Zajišťujeme architektonický návrh IT řešení a technický dohled implementace. Za řešení neseme odpovědnost po věcné i technologické stránce, poskytujeme efektivní oponenturu návrhu řešení. Poskytované řešení jsme schopni integrovat se systémy třetích stran (u zákazníka, managed služeb O2, poskytovatelů cloudových služeb). Provádíme konzultace IT řešení u zákazníka i se subdodavateli a partnery. Aktivně se podílíme na tvorbě nových trendů v oblasti informačních a komunikačních technologií a na procesu vývoje nových IT služeb a produktů.

Naše odborné konzultace zahrnují:

 • Analytické a měřící činnosti včetně následného vyhodnocení
 • Návrh a výběr vhodného HW a SW
 • Konzultace při implementaci řešení i integraci se systémy třetích stran
 • Konzultace při obnově po výpadku
 • Technickou podporu
 • Optimalizaci nezbytně nutných investic (TCO)
 • Případný nezávislý posudek na projekty třetích stran
 • Posouzení outsourcingu
 • Vybudování technologické infrastruktury a zajištění provozu
 • Konzultace k obnově technologické infrastruktury

Přínosy

S O2 IT Services získáte řešení na míru vašich individuálních potřeb. A také silného partnera, který svými projekty žije a důvěřuje jim. Většinu našich řešení nejen dodáváme, ale i dlouhodobě provozujeme. Kromě customizovaných zákaznických projektů přebíráme velká IT řešení a komplexně je zastřešujeme.

 • Spolehlivost provozu: bezpečnost, dostupnost dat a efektivní správa IT systémů
 • Technologická nezávislost: stabilita a výkonnost použitých informačních technologií
 • Ekonomika: optimalizace poměru výkon/investice podle TCO a ROI

Kontaktujte nás