Systémová integrace

Sjednocení a modernizace firemního IT

Systémová integrace je prověřenou cestou k úspěšnému spojení různorodých komponent firemních informačních systémů, ať nových či již instalovaných, do fungujících výkonných celků. Jednotlivé komponenty vytvářející výsledný celek přitom mohou pocházet od několika různých dodavatelů, kteří mohou být jak subdodavateli integrátora, tak i přímými dodavateli zákazníka. Systémový integrátor představuje garanta úspěšné integrace i realizace projektu včetně provozu vybudovaného systému.

Ucelená a efektivní IT podpora

O2 IT Services přebírají odpovědnost za celý projekt od úvodní analýzy přes návrh, projektové řízení, předání do provozu až po následný provoz. Díky systémové integraci lze flexibilněji absorbovat nové trendy v oblasti IT a rychleji je uplatňovat v praxi. Modulární výstavba integrovaného systému zlepšuje jeho spolehlivost, dostupnost a efektivitu a usnadňuje jeho budoucí modernizaci.

O2_EBS_schemata_SYSTEMOVA_INTEGRACE_a

Vysoká profesní erudice a dlouholeté zkušenosti O2 IT Services zaručují dokonalou spolupráci všech prvků systému, eliminují rizika spojená s restrukturalizací firemního IT a přinášejí úspory v provozu IT.

Kontaktujte nás