ITSM & ITIL® 4

Aby IT skutečně sloužilo

IT a business

  • Chcete mít IT a business v souladu?
  • Zvýšit spokojenost zaměstnanců s fungováním vašeho IT?
  • Zvýšit znalost vlastních IT služeb?
  • Optimalizovat IT investice?
  • Používat best practices vyzkoušené v řadě společností?

 

IT je v organizaci proto, aby ji podporovalo. Je jedním z nástrojů, které pomáhají dosahovat firemních cílů. Zaměstnancům, partnerům i zákazníkům poskytuje služby, které potřebují a které mohou snadno a efektivně používat. Usnadňuje jim tak jejich každodenní práci. Vyžaduje se přitom vysoká kvalita služeb a minimalizace nákladů na provoz.

 

Zkušenosti a best practices

Zatímco IT projekty budují infrastrukturu, IT Service Management (ITSM) určuje způsob řízení budovaného IT. Pomáhá optimalizovat nabídku a strukturu IT služeb: omezit zbytečné nebo málo využívané služby, a naopak zefektivnit ty důležité a vyžadované. S využitím konceptu ITIL není třeba objevovat už objevené.

Co znamená ITIL?

ITIL

= soustava procesů a vyzkoušených postupů, které shrnují globální zkušenosti a nejlepší metodiky v poskytování IT. Cílem je kontinuální dodávka požadované hodnoty služeb. A to při neustálých změnách požadavků v prostředí všech typů organizací.

 

ITIL 4 Edition

= aktuální verze procesního rámce ITIL představená v roce 2019. Nová koncepce pracuje s vyzkoušenými principy předchozích verzí, ale přináší i řadu nových témat. Akcentuje např. propojení s agilním přístupem pro řízení organizací i projektů. Reflektuje rostoucí význam digitální transformace. Zaměřuje se na vytváření hodnoty smysluplnou dodávkou IT služeb (Service value system / Service value chain). Přináší řadu konkrétních doporučení pro servisní management (Guiding Principles). Vytváří také nový pohled na obsah procesního prostředí a funkce IT (Practices).

 

ITSM-ITIL

Šijeme na míru

Každý zákazník je unikát. V O2 IT Services vždy bereme ohled na individuální prostředí každé organizace. Důležitou roli hraje nejenom úroveň znalostí IT specialistů, ale i uživatelů, včetně manažerů. Jde vlastně o vzájemnou spolupráci uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů IT služeb. S pomocí ITIL budujeme vztahy, které zajišťují spokojenost uživatelů s nabídkou a kvalitou IT služeb. Naši specialisté jsou certifikováni na aktuální verzi ITIL 4 Edition. Organizacím tak poskytujeme praktickou a pružnou podporu při jejich digitální transformaci.

Kontaktujte nás