CityCON 2016 zaplnil Kulturní dům v Písku experty z oblasti moderních technologií

Odborná konference CityCON 2016 zaplnila Kulturní dům v Písku experty z oblasti moderních technologií i životního prostředí.

V Písku se ve čtvrtek 22. září uskutečnila odborná konference věnovaná problematice Smart City a Smart Region, kterou pořádalo Technologické centrum Písek. Celou akci zaštítil místostarosta Josef Knot, který představil Smart City Písek i plány do budoucna. „Písek byl ve středu v belgické Lovani oficiálně přizván konsorciem Trondheimu, Padovy a Lovaně k účasti na připravovaném projektu Smart Cities and Communities lighthouse projects v rámci evropského programu HORIZON 2020. Program HORIZON 2020 je největším dotačním programem EU financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 – 2020. Doufáme, že i díky tomuto úspěchu se nám podaří dosáhnout našich cílů, aby se z Písku stalo chytřejší, atraktivnější a bezpečnější místo pro život,“ vysvětluje místostarosta Josef Knot. Konsorcium složeno z významných evropských měst a jejich následovníků bude žádat o necelých 500 milionů korun na projekty související s mobilitou, energetikou a informačními systémy.

Na konferenci vystoupil také šéfporadce Ministerstva životního prostředí Petr Kalaš, který představil koncepty udržitelného rozvoje měst s podporou Ministerstva životního prostředí, ale pohovořil také o úspěchu města Písek. „Přizvání ke spolupráci s norským Trondheimem, italskou Padovou a belgickou Lovaní v oblasti rozvoje tzv. inteligentních měst představuje pro město Písek významné ocenění na evropské úrovni. Je potvrzením správnosti nastavené strategie města k zlepšování kvality života obyvatel Písku cestou udržitelného rozvoje. Současně může být tento úspěch příkladem i pro řadu dalších českých měst,” přiznává Petr Kalaš.

Mezi další přednášející konference patřil například výkonný ředitel Czech Smart City Clusteru Radovan Polanský, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, univerzit a představitelé technologických společností dodávajících chytrá řešení.

„Jsme velice rádi, že konference byla hojně navštívena představiteli státní správy a samosprávy, dodavateli technologií, zástupci univerzit i odbornou veřejností. Představilo se 19 přednášejících, kteří zaujali více než sto návštěvníků,“ říká ředitel Technologického centra Jaromír Grégr.

Hlavními programovými okruhy byly technologie, inovace, municipalita a životní prostředí ve vztahu k chytrým městům. Součástí programu byla například živá ukázka, jak lze jednoduše monitorovat hladinu odpadů v kontejnerech, optimalizovat sběrnou síť města a díky online informacím motivovat občany ke třídění odpadu. O zkušenosti s přípravou a implementací konceptu chytrého města se podělilo nejen pořadatelské město Písek, ale rovněž zástupce městské části Praha 3.

Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách www.citycon.cz.

 

Zdroj: Bc. Kristýna Barchini – tisková mluvčí, http://www.mesto-pisek.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=12428

 

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás