Data Security Management: Bezpečnost jako služba, nová dimenze vnímání informační bezpečnosti

Data Security Management (DSM) je odborný čtvrtletník zaměřený na problematiku informační bezpečnosti a ochrany dat. Jeho posláním je přinášet čtenářům aktuální přehled informací a vývojových trendů v širších legislativních, sociálních, metodologických a technologických souvislostech. Vychází od roku 1997 a je uveden na prestižním Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zpravovaném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Jiří Sedlák přispěl do vydání DSM 2016/1 článkem „Bezpečnost jako služba, nová dimenze vnímání informační bezpečnosti“. V kontextu zákona o kybernetické bezpečnosti článek rozebírá možnosti poskytování informační bezpečnosti jako služby. Popisuje možné přístupy a výzvy pro subjekty s malou předchozí zkušeností se strategickým řízením informační bezpečnosti a detailněji se zabývá přístupem a přínosy služby Security Expert Center, včetně konkrétních případových studií.

Více informací o DSM: http://www.tate.cz/cz/casopis/clanek/dsm-2016-1-471/

 

 Zdroj: DSM

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás