Divize Professional Services se stává součástí O2 IT Services. Společnost posílí na trhu ICT řešení.

1. 1. 2016 došlo k převodu divize Professional Services z O2 Czech Republic do její dceřiné společnosti O2 IT Services. Telekomunikační operátor O2 tak v rámci svého koncernu řídí dceřinou společnost s významnou účastí na trhu ICT služeb, vývoje softwaru a individuálních zákaznických řešení. Veškeré činnosti divize Professional Services budou nadále vykonávány dceřinou společností O2 IT Services.

Samotnému převodu předcházelo schválení tohoto kroku představenstvem, dozorčí radou a nakonec také valnou hromadou společnosti O2 Czech Republic.

Divize Professional Services se do konce roku 2015 samostatně zabývala navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zhruba 100 zaměstnanců divize obsluhovalo komerční společnosti i organizace státní správy, u kterých plnilo významné veřejné zakázky.

Dceřiná společnost O2 IT Services se věnovala provozu a optimalizaci IT systémů. Významnou část IT služeb poskytuje interně v rámci skupiny O2.

„S ohledem na podobné zaměření obou subjektů jsme se rozhodli tyto dvě dosud odděleně působící součásti skupiny O2 spojit. Zabývaly se podobnou obchodní činností a mohou tak těžit ze vzájemných synergií a širšího technologického zázemí,“ říká generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic Tomáš Budník.

Podle něj bylo nejlepší variantou vložení divize Professional Services – tedy části závodu O2 Czech Republic – do existující dceřiné společnosti O2 IT Services v rámci koncernu O2. „Nejlepší proto, že tato dceřiná společnost bude specializovaná – bude se moci plně soustředit na svůj zásadní byznys. Nejlepší proto, že bude neporovnatelně menší, pružnější a schopnější rychlejší reakce. Nebude se muset přizpůsobovat řadě jiných priorit v rámci velké mateřské společnosti a řadě procesů nutných ve velké společnosti s tisíci zaměstnanci. Na druhou stranu však bude mít možnost se kdykoli opřít o zázemí své mateřské společnosti – O2 IT Services a O2 Czech Republic budou moci v projektech vystupovat jako partneři a subdodavatelé,“ doplnil Tomáš Budník.

 

Kontakt
Lucie Pecháčková
Tiskové oddělení O2
lucie.pechackova@o2.cz
tel: 800 163 342 (800 1 media)

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás