Kolín se zapojil do pilotního projektu chytrého odpadového hospodářství

Kolín – O2 IT Services pomůže městům chytře naložit s odpadem. Systém zefektivní svozové trasy a uleví obecním rozpočtům

O2 IT Services, dceřiná společnost O2 Czech Republic, spouští jako první v Česku pilotní projekt v oblasti chytrého odpadového hospodářství. Do zkušebního provozu se zapojily středočeský Kolín a svozová společnost AVE, které budou od září celé řešení testovat. Služba Odpady zapadá do konceptu Smart City, který už našel své místo v řadě evropských měst. Jeho cílem je s využitím moderních technologií rozvíjet městské prostředí, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel.

 

Jak to funguje

Služba funguje na jednoduchém principu. Každý kontejner pro tříděný odpad je opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim), nebo speciální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru, prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci. Systém dále vyhodnocuje frekvenci, s jakou je daný kontejner využíván, poskytuje cenné informace o tom, jak se v konkrétních částech města třídí odpad, a dokáže hlásit i případné poruchy na kontejnerech.

 

Přínosy služby

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zavedením podobného systému chytrého odpadového hospodářství se zvýší produkce tříděného odpadu přibližně o 10 %. Městům zároveň klesají náklady na svoz až o 30-50 %. „Svozové firmy i města mohou díky naší službě optimalizovat své svozové trasy podle zaplněnosti kontejnerů, snížit hluk i emise CO2 ve městech a zredukovat své provozní náklady,“ vysvětluje Václav Provazník, jednatel O2 IT Services. „Získávají přehled o tom, kde a jak se odpad třídí. Občané se navíc mohou přímo na webu města podívat na to, jak je který kontejner zaplněný, a podle toho si vybrat, kam tříděný odpad odvezou,“ dodává Provazník.

 

Pilotní projekt v Kolíně

Do roku 2024 má podle zákona o odpadovém hospodářství (Zákon o odpadech 185/2001 Sb. po novele č. 229/2014 Sb.) úplně zmizet skládkování ve prospěch recyklace, kompostování nebo spalování odpadu. „V Česku projde aktuálně recyklací pouze 21 % z celkového objemu odpadu. Od roku 2024 by přitom měla zmizet většina skládek a města budou tlačena k tomu, aby se více odpadu vytřídilo,“ vysvětluje Michael Kašpar, 1. místostarosta a zastupitel města Kolín. „V sousedním Německu se přitom vytřídí na 47 % veškerého odpadu,“ dodává Kašpar s tím, že města by se už nyní měla začít připravovat a více motivovat své obyvatele k ekologickému chování. Město Kolín si proto vypracovává dlouhodobou strategii Smart city Kolín, která se snaží využívat moderní technologie pro zlepšování kvality života svých obyvatel. Její součástí je chytré nakládání s odpadem.

V rámci pilotu, který poběží od září 2016 do února 2017, si O2 IT Services, svozová firma AVE i město Kolín celý systém otestují. Do projektu bude v první fázi zapojeno na 330 kontejnerů, které budou vybaveny pasivními samolepkami pro ruční odečty zaplněnosti, ale i ultrazvukovými senzory. Obyvatelé Kolína budou moci na webových stránkách města sledovat aktuální stav zaplněnosti kontejnerů ve městě, a podle toho si vybrat, kam vytříděný odpad donést.

Více na www.o2its.cz a www.smartcity.cz.

 

O O2 IT Services

O2 IT Services, 100% dceřiná společnost a člen koncernu O2 Czech Republic a.s., je expertem v oblasti informačních technologií. Portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT.

O2 IT Services vhodně kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. Díky využití standardizovaných stavebních bloků IT jsou služby nejen snadno přizpůsobitelné požadavkům zákazníka, ale také opakovatelné – bez nutnosti stavět řešení stále od začátku na zelené louce. Klienti O2 IT Services tak vždy získávají optimální model, který jim přináší významnou přidanou hodnotu, zvyšuje jejich efektivnost a umožňuje jim dynamicky se přizpůsobovat měnícím se potřebám.

 

Zdroj: kolin.prubezne.cz, http://kolin.prubezne.cz/zpravy/1383-kolin-se-zapojil-do-pilotniho-projektu-chytreho-odpadoveho-hospodarstvi.html

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás