Mezinárodní konference Evropské asociace tísňové linky 112

Ve dnech 6. – 8. 4. 2016 se v pražském hotelu Clarion koná mezinárodní konference Evropské asociace tísňové linky 112. Jako každý rok se zde mají možnost setkat představitelé veřejného sektoru, řešitelů a výrobců technologií v oblasti tísňových volání, aby si navzájem vyměnili své zkušenosti a diskutovali směry dalšího rozvoje.

Na konferenci bude prezentováno pracoviště pro příjem tísňových linek systému TCTV 112. Jedná se o integrované řešení pro příjem a odbavování tísňových volání dodávané jako komplexní ICT služba společností O2 IT Services. Na celém řešení se dále významně podílí společnosti Vítkovice IT Solutions a Dimension Data.

Řešení zahrnuje 14 call center umístěných v krajských lokalitách Hasičského záchranného sboru (HZS) a aplikační podporu dispečerů na více než stovce pracovišť. Robustní hlasová a datová infrastruktura propojuje centra v rámci celé České republiky do unifikovaného kompaktního celku. Vše je navíc kompletně zálohováno.

Počátky projektu tísňové linky 112 v České republice sahají až do roku 1996 a od roku 2003 je linka 112 v naší zemi dostupná ve všech telefonních sítích. První střediska tísňových volání vznikala teritoriálně jako samostatné uzavřené celky a nebyla nijak propojena, nemohla si vzájemně předávat informace nebo se zastupovat při příjmu volání.

V roce 2002 byl zahájen projekt výstavby celoplošného systému nazvaného TCTV 112 (Telefonní Centra Tísňových Volání). Během roku 2004 začal být postupně uváděn do provozu, poslední středisko v Ostravě bylo zprovozněno v r. 2005.

Právě evropská asociace EENA v r. 2009 ocenila řešení tísňové linky 112 v České republice, čímž vyzdvihla špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání a implementaci progresivních směrů v oblasti automatizované tísňové volání z vozidel.

Společnost O2 IT Services má připravené a odzkoušené plnohodnotné řešení pro službu tísňového volání eCall. Tato služba automaticky přivolá pomoc na lince 112 a od roku 2018 musí být vybaveny tímto zařízením všechny nové modely automobilů.

Řešení O2 IT Services, odpovídající evropským standardům, je v tuto chvíli plně funkční a realizované na testovací platformě služby 112. Na základě požadavku Hasičského záchranného sboru jsme připraveni k plošné implementaci do systému pro příjem tísňové linky 112 v České republice.

 

Zdroj: EENA, http://www.eena.org/events/eena-conference-2016%20-%20.Vt36b9j2YeE#.VwItTthf2M8

 

 

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás