Procesní řízení IT služeb

Aby IT skutečně sloužilo

Klíčem k optimálnímu poskytování IT služeb a spokojenosti jejich uživatelů je správné nastavení procesů, efektivní správa a účinné řízení IT.

ITIL je soustava procesů a vyzkoušených koncepcí, které vznikly na základě globálních zkušeností a nejlepších praktik v poskytování IT. Procesní rámce ITIL zajišťují v prvé řadě dokumentaci a standardizaci procesů, které se na dodávání služeb podílejí.

Jejich správnou implementací se dosahuje výrazného zlepšení procesů i přímých přínosů, které jsou rozhodující jak pro kvalitu IT služeb, tak pro práci organizačních složek zajišťujících IT provoz a související činnosti. Výstupem jsou IT služby dodávané uživatelům podle jejich očekávání.

ITIL od O2 IT Services

Své aktivity v oblasti ITIL a řízení IT procesů a služeb staví O2 IT Services na hlubokých zkušenostech a vysoce erudovaných specialistech, z nichž někteří jsou dnes již považováni za zakladatele této disciplíny v České republice.

Za více než patnáct let v oboru mají za sebou jak dlouhou řadu úspěšných konsultací i ITSM projektů, tak stovky vyškolených a certifikovaných zaměstnanců svých zákazníků.

ITIL_schema

Kontaktujte nás