O2 IT Services chce zkvalitnit ovzduší ve školách. Projekt otestuje s pražskými studenty.

O2 IT Services (O2 ITS), dceřiná společnost O2 Czech Republic, spouští společně s několika partnery pilotní projekt Smart City „Životní prostředí – Zdravá škola“ v oblasti měření kvality ovzduší. Upozorňuje tak na problematiku optimálního životního prostředí ve školách a jeho vliv na zdraví a pozornost studentů a učitelů. Projekt byl spuštěn v únoru letošního roku a potrvá několik měsíců.

 

Zkušební provoz se uskuteční na Smíchovské střední průmyslové škole (SSPŠ), která je díky své struktuře a umístění ideální pro testování v náročných podmínkách městské zástavby a hustého silničního provozu. Výhodou také je, že jde o technicky zaměřenou školu, která chce výsledky měření využít v rámci odborné výuky.

„Projektem „Zdravá škola” bychom rádi otevřeli diskuzi na téma kvalitní životní prostředí ve městech a jeho vliv na naše zdraví. Věříme, že využívání inovativních technologií může výrazně přispět k jeho zlepšení,” říká Václav Provazník, jednatel O2 IT Services.

„Od účasti v projektu očekáváme nejen zlepšení kvality vnitřního prostředí pro naše studenty a pracovníky školy, ale velmi také vítáme možnost zapojení studentů do měření a pokusů. Praktické zkušenosti s novými technologiemi, které díky O2 ITS mají možnost studenti získat, jsou neocenitelné,” říká Radko Sáblík, ředitel SSPŠ.

 

Jak to funguje

Předmětem pilotního projektu jsou dlouhodobá měření vnitřního prostředí ve vybraných učebnách a vnějšího prostředí za zdmi školy ve směru do ulice a do vnitřního dvora. V deseti třídách jsou instalovány senzory, které trvale měří stupně znečištění vnitřního ovzduší prostřednictvím hodnot koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu, hodnoty relativní vlhkosti vzduchu a teploty. Současně jsou ve škole umístěny dva senzory pro měření stupně znečištění vnějšího ovzduší prostřednictvím prachových částic. V neposlední řadě je na několika místech před okny školy měřena také hladina hluku. Během pilotního projektu proběhne řada pokusů, jejichž cílem bude ověřit dopad prováděných testovacích opatření na změny vnitřního prostředí ve škole.

Jednotlivé senzory přenáší 24 hodin denně do interního sytému O2 ITS real time data (teplota, hodnoty CO2, vlhkost vzduchu atd.), díky kterým je možné klima ve třídách kdykoliv sledovat. Zároveň vybraní studenti zaznamenávají konkrétní údaje o událostech ve třídě, např. čas nebo počet žáků. Díky těmto datům bude možné podrobně analyzovat výsledky měření a přinést konkrétní doporučení.

 

Přínosy projektu

Po skončení pilotního provozu provede O2 IT Services společně s partnery projektu analýzu, která popíše závislost mezi stupněm znečištění vnitřního a vnějšího prostředí a konkrétních situací ve škole. Součástí analýzy budou také návrhy jednotlivých kroků, které by škole umožnily řízení situace v oblasti životního prostředí při pobytu žáků i učitelů ve školní budově. Dalším přínosem bude ověření technologie a určení potřebného rozsahu komponent pro chytré řízení životního prostředí v budovách.

 

Partneři projektu

Projekt zahrnuje následující technologické firmy, které se věnují oblastem životního prostředí a smart city:

PROTRONIX s.r.o. – poskytla prostorová čidla ke sledování kvality vzduchu v interiéru. Čidlo měří koncentraci oxidu uhličitého (CO2) v rozsahu do 5000 ppm, teplotu a relativní vlhkost vzduchu.
CAMEA, spol. s r.o. – nainstalovala dvě zařízení na budovu školy ve směru do ulice a do dvora pro plně automatické informativní monitorování znečištění vnějšího ovzduší, čidla měří prachové částice a koncentraci oxidu uhelnatého (CO) v ovzduší, vedle základních veličin, kterými jsou teplota, vlhkost a tlak vzduchu.
IQRF Alliance s.r.o. – propojila jednotlivé průmyslové partnery i akademické instituce využívající komunikační platformu IQRF. Firmy O2, Protronix a MICRORISC jsou členy IQRF Alliance.
MICRORISC s.r.o. – poskytla transceivery IQRF vytvářející přenosovou soustavu, která zajišťuje bezdrátový přenos senzorických dat.
Ochrana životního prostředí, s.r.o. – provádí akreditovaná měření a v rámci pilotního projektu poskytla senzor hluku, který bude kontinuálně měřit a zaznamenávat ekvivalentní hladinu akustického tlaku na různých místech před okny školy.

 

Více na www.o2its.cz a www.smartcity.cz.

 

Kontakt
Jitka Pajurková
Tiskové oddělení O2
jitka.pajurkova@o2.cz
tel: 800 163 342 (800 1 media)

 

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás