O2 je připraveno na eCall. Systém prezentuje na konferenci v Ostravě

Společnost O2 má připravené a odzkoušené plnohodnotné řešení pro službu tísňového volání eCall. Toto zařízení, kterým musí být od roku 2018 povinně vybaveny všechny nové automobily, automaticky přivolá pomoc na lince 112. O2 je připraveno vytvořit kompletní infrastrukturu, tedy mobilní sítě a systémy příjmu tísňové linky 112. Aktuálně toto řešení O2 představuje na mezinárodní konferenci eCall TestFest v Ostravě, kterou v Dolních Vítkovicích organizují VÍTKOVICE IT Solutions.

Podle rozhodnutí Evropského parlamentu musí být nové modely automobilů po 31. 3. 2018 povinně vybaveny zařízením tísňového volání eCall. Toto zařízení automaticky přivolá pomoc na lince 112 v případě nehody nebo jiného defektu na automobilu. Mobilní sítě a systémy příjmu tísňové linky musí být na příjem eCall připraveny již k 1. 10. 2017.

V roce 2011 se celkem devět států EU (Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Nizozemsko, Rumunsko a Švédsko) zapojilo do tříletého pilotního projektu HeERO (Harmonised eCall European Pilot), jehož cílem bylo pilotně ověřit provoz služby a stanovit technické podmínky propojení systému pro provoz záchranné služby v celoevropském prostředí.

Zajištěním technické stránky pilotního projektu v ČR a řízením jednoho z pracovních balíčků HeERO pověřilo ministerstvo dopravy společnost O2 Czech Republic, a to na základě veřejné zakázky vyhlášené v lednu 2011. Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2013.

Pilotní řešení odpovídající evropským standardům bylo realizováno na testovací platformě služby 112 a je plně funkční. Společnost O2 má tedy řešení pro službu eCall připravené a na základě požadavku Hasičského záchranného sboru je připravena jej plošně implementovat do systému pro příjem tísňové linky 112 v České republice.

Společnost O2 systém eCall aktuálně prezentuje na 4. ročníku tzv. eCall TestFestu v prostorách Dolu Hlubina v Dolních Vítkovicích. O2 na této konferenci zajistilo nejenom komunikační infrastrukturu – datové a hlasové linky –, ale zároveň v prostorách akce zřídilo dočasné pracoviště pro příjem eCall, navázané na testovací platformu služby 112. Výrobci vozidlových jednotek, kteří se akce zúčastní, se prostřednictvím O2 sítě, speciálně nakonfigurované pro volání eCall, dovolají na toto testovací pracoviště, kde jsou z jednotky přijata data o nehodě a následně odbaveno volání.

 

Kontakt
Kateřina Mikšovská
Tiskové oddělení O2
katerina.miksovska@o2.cz
tel: 800 163 342 (800 1 media)

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás