O2 testuje chytré řízení životního prostředí v budovách

O2 IT Services (O2 ITS), dceřiná společnost O2 Czech Republic, spouští pilotní projekt Smart City „Životní prostředí – Zdravá škola“ v oblasti měření kvality ovzduší. Chce tak upozornit na problematiku optimálního životního prostředí ve školách a jeho vliv na zdraví a pozornost studentů a učitelů. Projekt byl spuštěn v únoru letošního roku a potrvá několik měsíců.

„Projektem „Zdravá škola” bychom rádi otevřeli diskuzi na téma kvalitní životní prostředí ve městech a jeho vliv na naše zdraví. Věříme, že využívání inovativních technologií může výrazně přispět k jeho zlepšení,” uvedl k projektu Václav Provazník, jednatel O2 IT Services.

Zkušební provoz se uskuteční na Smíchovské střední průmyslové škole (SSPŠ), která je díky své struktuře a umístění ideální pro testování v náročných podmínkách městské zástavby a hustého silničního provozu.

Předmětem pilotního projektu jsou dlouhodobá měření vnitřního prostředí ve vybraných učebnách a vnějšího prostředí za zdmi školy ve směru do ulice a do vnitřního dvora. V deseti třídách jsou instalovány senzory, které trvale měří stupně znečištění vnitřního ovzduší prostřednictvím hodnot koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu, hodnoty relativní vlhkosti vzduchu a teploty.

 

 

Současně jsou ve škole umístěny dva senzory pro měření stupně znečištění vnějšího ovzduší prostřednictvím prachových částic. V neposlední řadě je na několika místech před okny školy měřena také hladina hluku. Během pilotního projektu proběhne řada pokusů, jejichž cílem bude ověřit dopad prováděných testovacích opatření na změny vnitřního prostředí ve škole.

Jednotlivé senzory přenáší 24 hodin denně do interního sytému O2 ITS real time data (teplota, hodnoty CO2, vlhkost vzduchu atd.), díky kterým je možné klima ve třídách kdykoliv sledovat. Zároveň vybraní studenti zaznamenávají konkrétní údaje o událostech ve třídě, např. čas nebo počet žáků. Díky těmto datům bude možné podrobně analyzovat výsledky měření a přinést konkrétní doporučení.

Po skončení pilotního provozu bude provedena analýza, která popíše závislost mezi stupněm znečištění vnitřního a vnějšího prostředí a konkrétních situací ve škole. Součástí analýzy budou také návrhy jednotlivých kroků, které by škole umožnily řízení situace v oblasti životního prostředí při pobytu žáků i učitelů ve školní budově. Dalším přínosem bude ověření technologie a určení potřebného rozsahu komponent pro chytré řízení životního prostředí v budovách.

 

Zdroj: Tretiruka.cz, http://www.tretiruka.cz/news/o2-testuje-chytre-rizeni-zivotniho-prostredi-v-budovach/

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás