Pilotní provoz služby Odpady v Kolíně

V únoru letošního roku byl ukončen půlroční pilotní provoz služby Odpady ve městě Kolín. Pilot jako první v Česku spustila společnost O2 IT Services (O2 ITS) ve spolupráci se svozovou společností AVE a městem Kolínem.

První projekt tohoto typu v Česku měl během šesti měsíců za úkol otestovat systém chytrého odpadového hospodářství. Do projektu bylo zapojeno 330 kontejnerů, které byly vybaveny pasivními samolepkami pro ruční odečty zaplněnosti, zároveň byly testovány ultrazvukové senzory v podzemních kontejnerech. Obyvatelé Kolína měli možnost sledovat aktuální stav zaplněnosti kontejnerů na webových stránkách města.

 

Jak to funguje

Služba funguje na jednoduchém principu. Každý kontejner pro tříděný odpad je opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim), nebo speciální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru, prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci. Systém dále vyhodnocuje frekvenci, s jakou je daný kontejner využíván, poskytuje informace o tom, jak se v konkrétních částech města třídí odpad, a dokáže hlásit i případné poruchy na kontejnerech.

 

Kolín spolu s O2 testují chytré kontejnery

Data z pilotu v Kolíně

Výsledky pilotu ukazují, že se přeplněnost kolínských kontejnerů na tříděný odpad podařilo díky službě Odpady snížit až o 40 %. Za pomoci monitoringu stavu zaplněnosti kontejnerů a následné úpravě harmonogramů jejich svozu se podařilo úspěšně eliminovat počet na první pohled „přetékajících“ kontejnerů. Efektivním vyvážením tříděného odpadu se také podařilo vytřídit o 12 % více papíru a o čtyři procenta více plastu.

V současné době plánují v Kolíně službu Odpady dále využívat dalších 24 měsíců, a to s jejím rozšířením na všechny podzemní kontejnery. I zde se očekává výrazná úspora z hlediska počtu svozů. Testovací režim potvrdil, že je zde až 40 % potenciál pro úsporu svozů. Potvrzuje se tím prvotní domněnka o tom, že svozová auta často zbytečně vyváží poloprázdné kontejnery a zvyšují tak své náklady.

 

Zdroj: rmol.cz, http://www.rmol.cz/novinky/pilotni-provoz-sluzby-odpady-v-koline?utm_source=newsletter&utm_campaign=27-03-sekce1&utm_medium=RMOL-weekly

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás