Písek opět chytřejší díky konferenci CityCON 2016

Technologické centrum Písek (TCP), iniciátor a neúnavný propagátor koncepce Smart City Písek a zakládající člen národní platformy Czech Smart City Cluster, bylo koncem září pořadatelem a organizátorem odborné konference spojené s doprovodnou výstavou pod názvem CityCON 2016. Mediálním partnerem úspěšné akce byla Sdělovací technika. Celá konference se nesla ve znamení koncepcí Smart City a Smart Region.

Veškeré dění se odehrávalo v prostorách Kulturního domu Písek, který poskytl nejen důstojné konferenční prostředí, ale i vhodné zázemí pro tzv. marketplace a celodenní občerstvení. Dopolední program se konal v hlavním sále, kde více než stovku účastníků přivítal CEO a spolumajitel TCP pan Jaromír Grégr a první místostarosta Písku JUDr. Josef Knot, který nad konferencí převzal záštitu, představil koncepci Smart City Písek i plány do budoucna. „Písek byl v belgické Lovani oficiálně přizván konsorciem Trondheimu, Padovy a Lovaně k účasti na připravovaném projektu Smart Cities and Communities lighthouse projects v rámci evropského programu HORIZON 2020. Program HORIZON 2020 je největším dotačním programem EU financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020. Doufáme, že i díky tomuto úspěchu se nám podaří dosáhnout našich cílů, aby se z Písku stalo chytřejší, atraktivnější a bezpečnější místo pro život,“ pochlubil se místostarosta Josef Knot. Konsorcium je složeno z významných evropských měst a bude žádat o téměř 500 milionů korun na projekty související s mobilitou, energetikou a informačními systémy.

Poté patřilo pódium hlavním řečníkům: Radovanu Polanskému, výkonnému řediteli Czech Smart City Cluster a Adamu Skotnickému, CEO společnosti tcp cloud, kterou pár dní před konferencí za skoro miliardu korun koupila kalifornská společnost Mirantis, jedna z největších světových firem v oboru cloudových technologií. Po přestávce na oběd probíhal program paralelně ve dvou sekcích – v hlavním konferenčním sále byly odborné přednášky věnovány více technologiím a inovacím, svá řešení pro chytrá města zde představili hlavní partneři konference – společnosti Cross Zlín, Datasys, E.ON, Neogenia, O2 IT Services a Teco. Druhý sál byl určen pro prezentace institucí či municipalit a výměnu zkušeností s přípravou a implementací konceptu Smart City včetně financování – Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, městské části Praha 3, Středočeského inovačního centra (SIC), Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a České spořitelny.

Na konferenci vystoupil šéfporadce Ministerstva životního prostředí Petr Kalaš, který představil koncepce udržitelného rozvoje měst podporované Ministerstvem životního prostředí, a neopomněl také zmínit úspěch města Písek. „Přizvání ke spolupráci s norským Trondheimem, italskou Padovou a belgickou Lovaní v oblasti rozvoje tzv. inteligentních měst představuje pro město Písek významné ocenění na evropské úrovni. Je potvrzením správnosti nastavené strategie města ke zlepšování kvality života obyvatel Písku cestou udržitelného rozvoje. Současně může být tento úspěch příkladem i pro řadu dalších českých měst,” řekl Petr Kalaš.

V průběhu celé konference bylo možno v expozici „marketplace“ na vlastní oči spatřit představované technologie, např. parkovací systém od IGSresearch či „chytrou“ popelnici od O2 IT Services. Nedílnou součástí chytrých měst je elektromobilita, kterou prezentovaly společnosti e-Šumava a E.ON – od elektrokol a elektroskútru, až po luxusní elektromobil Tesla S.

Ohlasy účastníků i partnerů byly velmi pozitivní, rovněž díky šíři prezentovaných témat a živým ukázkám technologií. „Koncept Smart City je naší strategickou prioritou a jsme potěšeni, že z pozice průkopníka nejnovějších informačních a komunikačních technologií můžeme být jeho součástí a přispívat tak k rozvoji městského prostředí, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel. Konference CityCON 2016 pro nás byla velmi zajímavou komunikační platformou,“ říká Ing. Václav Provazník, jednatel O2 IT Services.

Konferenci zhodnotil Jaromír Grégr, CEO TCP: „Jsme velice rádi, že konference byla hojně navštívena představiteli státní správy a samosprávy, dodavateli technologií, zástupci univerzit, médií i odbornou veřejností. I přesto, že se jednalo o první ročník, nás velmi těší, že se TCP stalo spojovacím článkem mezi 19 přednášejícími a jejich publikem, které čítalo více než stovku posluchačů.”

Hlavními programovými okruhy konference byly technologie, inovace, municipalita a životní prostředí ve vztahu k chytrým městům. Součástí programu byla například živá ukázka, jak lze jednoduše monitorovat hladinu odpadů v kontejnerech, optimalizovat sběrnou síť města a díky online informacím motivovat občany ke třídění odpadu. O zkušenosti s přípravou a implementací konceptu chytrého města se podělilo nejen pořadatelské město Písek, ale rovněž zástupce městské části Praha 3.

„Ještě jednou děkujeme všem dodavatelům, partnerům i organizačnímu týmu a těšíme se na viděnou na CityCON 2017,“ dodal Jaromír Grégr.

O zajímavosti témat se můžete přesvědčit sami na www.citycon.cz, kde jsou ke stažení všechny prezentace a videozáznamy jednotlivých příspěvků.

 

Zdroj: RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika

 

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás