Přednáška na FIT ČVUT: Den v Security Expert Centru

Zveme vás na praktickou ukázku toho, jak vypadá život dohledového centra ve velké společnosti. Přiblížíme vám, co všechno práce operátorů a expertů Security Expert Centra obnáší, jaké bezpečnostní výzvy jsou jejich každodenním chlebem a jak je řeší. Pod jejich ochranou je totiž to, co se v IT a business světě považuje za to nejcennější – data. Data, která jsou tak cenná, že vyžadují nepřetržitou ochranu. Právě na kvalitě ochrany stojí bezpečnost produktů a služeb pro koncové zákazníky.

 

1. Bezpečnostní tým (bezpečnostní role, pozice Security Expert Centra, odpovědnosti, kompetence, spolupráce, leadership)
2. Aktiva a jejich ochrana (data a informace jako primární aktiva, jejich hodnota, ochrana a způsob zpracování s ohledem na legislativní požadavky)
3. Řízení bezpečnostních incidentů (proces detekce, analýzy a zvládání bezpečnostních incidentů, jejich hlášení, poučení z incidentů)
4. Informace v souvislostech (data, informace, znalost, korelace, apod.)
5. Nebezpečí nikdy nespí (bezpečnost jako kontinuální proces, zajištění business continuity činností, internet a jeho neomezené možnosti)

Můžete se těšit také na praktickou ukázku bezpečnostního incidentu.

 

Přednáška:  Den v Security Expert Centru
Přednášející: Karel Kӧrber, Monika Sulanová (O2 IT Services s.r.o.)
Datum a čas: 21. listopadu 2016, 18–19:30 hodin
Místo: FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, NB ČVUT, posluchárna T9:107
Jazyk: čeština
Záznam: bude pořízen

 

O přednášejících:

Ing. Karel Kӧrber
Karel je certifikovaným architektem kybernetické bezpečnosti. V Security Expert Centru se jako jeden z expertů věnuje vývoji a realizaci zajímavých zákaznických řešení bezpečnosti ICT a jejich napojení na legislativní rámec. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost ICT infrastruktury zákazníků, zjišťovat bezpečnostní slabiny a reagovat v případě bezpečnostních incidentů tak, aby byla zajištěna veškerá kontinuita činností a rychlá obnova běhu ICT na straně zákazníka. Studium absolvoval na ČVUT Fakultě elektronické, kde během studií získal bohaté zkušenosti v oblasti ICT bezpečnosti pojišťovnictví a bankovnictví. Po studiích se vrhnul do vod předních poskytovatelů IT služeb, kde působí dodnes. Karel je velmi komunikativní a kreativní člověk, kterého baví své znalosti a zkušenosti předávat dál, takže doposud působí i v oblasti vzdělávání a jeho rozvoje. Sleduje aktuální trendy, posouvá věci kupředu a nevěří v „neumím, neznám, nedokážu“. Android, CRM, DRM, SIEM, Computer protection, Encryption, … to je jen malý výčet jeho dovedností.
Motto: „Dělám práci, za kterou se nechci stydět.“

 

Bc. Monika Sulanová
Monika působí jako odborný konzultant Security Expert Centra, kde spolupracuje na vývoji a realizaci zajímavých zákaznických řešení bezpečnosti ICT a především jejich napojení na legislativní rámec. Normy a zákony jsou jejím každodenním chlebem. Security Expert týmu přispívá také svým sledováním trendů v oblasti ICT bezpečnosti a aktuální bezpečnostní situace v ČR i ve světě. Bakalářské studium absolvovala na ČVUT Fakultě elektronické, kde během studií získala bohaté zkušenosti v oblasti řízení projektů ICT pro velké operátory. Nyní dokončuje magisterské studium na VŠE Fakultě informatiky a statistiky, kde se věnuje informačnímu managementu. Monika podporuje multidisciplinaritu, a proto si své studijní portfolio rozšířila o manažerskou psychologii a sociologii. Projektové řízení, bezpečnost ICT, audit ICT, systémové vědy, právo ICT, psychologie a sociologie v manažerské praxi … to je jen malý výčet oblastí, ve kterých má Monika přehled.
Motto: „Naše vize a sny, to je to, co nás táhne kupředu.“

 

Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

 

Zdroj: Fakulta informačních technologií ČVUT, https://fit.cvut.cz/fakulta/pravidelne-akce/informaticke-vecery/2016-11-21

 

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás