Představenstvo O2 rozhodlo o realizaci převodu divize Professional Services do dceřiné společnosti O2 IT Services

Představenstvo společnosti O2 Czech Republic a.s. rozhodlo dne 27. října 2015 o realizaci převodu divize Professional Services do své 100% dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o., a to formou vkladu části závodu. Vklad části závodu je dále podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.

Divize Professional Services se samostatně zabývá zejména navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií (IT, ICT). Předmětem činnosti této divize je rovněž plnění významných veřejných zakázek v oblasti IT a ICT. Pokud vklad části závodu schválí valná hromada společnosti, budou veškeré činnosti divize Professional Services (včetně plnění uvedených veřejných zakázek) od začátku ledna 2016 nadále vykonávány dceřinou společností O2 IT Services s.r.o.

Dne 19. října 2015 oznámila společnost O2 Czech Republic a.s. záměr představenstva pokračovat od ledna 2016 v nabývání vlastních akcií po dobu maximálně 5 let, a to až do objemu 8 mld. Kč nebo až do výše 10 % z celkového počtu kmenových akcií. Dne 27. října 2015 schválilo představenstvo společnosti návrh, dle kterého by mohla společnost nabývat vlastní akcie za maximální cenu 297 Kč. Realizace odkupu vlastních akcií společnosti je dále podmíněna souhlasem valné hromady.

V této souvislosti představenstvo rozhodlo o svolání valné hromady na 8. prosince 2015. Na této valné hromadě se bude hlasovat zejména o výše uvedených záležitostech.

 

Kontakt
Kateřina Mikšovská
Tiskové oddělení O2
katerina.miksovska@o2.cz
tel: 800 163 342 (800 1 media)

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás