112: Jednotný systém odbavování tísňových hovorů

Hasičský záchranný sbor České republiky

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) je základní složkou integrovaného záchranného systému, IZS. Jeho posláním je chránit životy, zdraví obyvatel i jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou živelní pohromy, průmyslové havárie nebo teroristické útoky.

Celorepublikový záchranný systém jako služba

Usnesení vlády č. 391/2000 z 19. dubna 2000 uložilo HZS zavést jednotné telefonní číslo 112 pro odbavování tísňových volání. Mělo propojovat všechny základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu krajů.

K hlavním požadavkům patřilo rovnoměrné přidělování tísňových volání operátorům s cílem dosáhnout 100% dostupnosti tísňové linky, zpřesněná lokalizace volání z mobilních telefonů, nahrávání a archivace veškeré komunikace a okamžité předávání získaných informací elektronicky příslušným operačním střediskům k řešení.

O2_EBS_schemata_TCTV_a

Díky novým funkcionalitám, které výrazně urychlují odbavení, už řešení od O2 IT Services zachránilo mnoho životů. V tísni totiž postiženému běží čas zcela jinak. Jde skutečně o vteřiny.
plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje

Kontaktujte nás