112: Jednotný systém odbavování tísňových hovorů

Komplexní služba

Od roku 2004 poskytujeme Hasičskému záchrannému sboru ČR systém pro odbavování jednotného evropského tísňového čísla 112. Dodáváme ho formou komplexní ICT služby – zajišťujeme provoz, obnovu i modernizaci celé infrastruktury. Řešení má datové napojení na všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS):

  • Hasičský záchranný sbor ČR
  • Policii ČR
  • zdravotnické záchranné služby

 

Celorepublikový záchranný systém

Systém zahrnuje síť 14 call center umístěných v krajských městech a aplikační podporu dispečerů na více než stovce pracovišť. Robustní hlasová a datová infrastruktura propojuje centra v celé České republice do jednotného systému. Všichni dispečeři bez ohledu na umístění pracoviště používají stejné aplikační prostředí, stejná data i mapové podklady. Při výpadku nebo přetížení, např. při živelní pohromě, se tak mohou vzájemně zastoupit. Volající přitom nijak nezaznamená zpomalení nebo snížení kvality odbavení. Operátoři tísňové linky jsou schopni bezprostředně lokalizovat místo volajícího. Získané informace okamžitě elektronicky předávají příslušným operačním střediskům k řešení. Veškerá komunikace je nahrávána a archivována.

 

Do systému je připojeno nejenom číslo 112, ale i národní tísňové číslo 150. Od roku 2017 systém přijímá automatizované tísňové volání z vozidel, tzv. eCall. V roce 2020 se přidalo zpracování lokalizačních a tísňových SMS od všech mobilních operátorů v ČR, a to nejen na číslo 112, ale i pro ostatní složky IZS, kterým je předáváme přes definovaná rozhraní.

Okamžitý přínos

Přínosy se projevily ihned po spuštění systému do provozu. Automatická distribuce hovorů podle vytíženosti center zvýšila dostupnost tísňové linky prakticky na ideálních 100 %. Volající z mobilních telefonů, kterých je více než 90 %, jsou okamžitě lokalizováni – tak jako volající z pevných linek. Datové předávání informací mezi dispečery a operačními středisky výrazně zkrátilo dobu mezi oznámením a řešením tísňové události.

 

 

 

TCTV112_ilustrace

Řešení od O2 IT Services už zachránilo mnoho životů. V tísni postiženému běží čas úplně jinak. Jde opravdu o vteřiny.
plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS hl. m. Prahy

Maximální spolehlivost

Systém je vyladěný do maximální zátěže, které je několikrát do roka vystaven například při silných bouřkách nebo vichřicích. Během nich počet volání stoupá více než desetinásobně. Ročně systém přijme více než 2 miliony hovorů. Každou hodinu je v systému otevřeno až 60 nových událostí a při zátěži jejich počet vzrůstá ke 2 000.

Zpřesněná lokalizace volajícího

Typicky se stává, že lidé nejsou schopni udat svoji polohu například v případě nehody na dálnici. Nebo je člověk prostě v takovém stresu, že informaci operátorovi nedokáže sdělit. Při zavolání na tísňovou linku mobilní telefon automaticky aktivuje polohové služby (GPS senzor, lokalizaci podle wi-fi nebo podle cell ID). Následně na tísňovou linku odesílá na pozadí automaticky formátovanou SMS s aktuální polohou volajícího. Služba nevyžaduje instalaci žádné speciální aplikace ani registraci uživatele. Lokalizační SMS výrazně snižují dojezdové časy záchranných složek k těm, kteří je potřebují.

eCall minimalizuje následky nehody

Automatické volání o pomoc může zachránit lidský život! Nebo zmírnit vážné zdravotní následky zraněných účastníků nehody. Dostane se k nim totiž včas pomoc, kterou by si třeba sami nedokázali přivolat. Podle odhadů Evropské komise by počet smrtelných nehod na silnicích mohl klesnout až o 10 %, pokud by všechna vozidla v EU byla vybavena eCall technologií.

 

eCall je budován v rámci Evropské unie podle jednotných technických zásad. Ve chvíli, kdy se stane nehoda, vyšle systém eCall tísňové volání. Balíček dat obsahuje VIN vozidla, jeho typ a aktuální polohu, směr jízdy, čas nehody a počet zapnutých bezpečnostních pásů, který by měl v ideálním případě odpovídat počtu cestujících. Pokud posádka vozu nekomunikuje, centrum tísňového volání vyšle na místo záchranný tým automaticky. Některé informace jsou předávány i Národnímu dopravnímu informačnímu centru, které může regulovat dopravu nebo připravit objízdnou trasu. Systém eCall je možné aktivovat i manuálně – svědek nehody může stisknutím speciálního tlačítka SOS přivolat pomoc i pro jiné, řidič si může sám přivolat pomoc třeba v případě nevolnosti.

 

O2 IT Services pomáhá zachraňovat životy

  • 100% dostupnost tísňové linky
  • Okamžitá lokalizace polohy
  • Efektivní spolupráce všech složek IZS
  • Rychlejší a úspěšnější záchranné akce
  • Zmírnění škod na majetku

Je to síť call center, k tomu dispečerská aplikace na více než 100 pracovištích, aplikační nadstavba, geografický informační systém a komunikační infrastruktura, která to celé propojuje datově, hlasově a zároveň i do resortních sítí. Jsme napojeni na všechny mobilní operátory pro příjem volání i SMS. Máme rozhraní na řadu externích systémů, jako např. Eucaris, JSDI, RUIAN a další. Provozovat a dále rozvíjet takto komplexní „ekosystém“ v O2 IT Services prostě umíme.
Ing. Vladimír Velechovský
senior specialista pro zákaznická řešení O2 IT Services

Kontaktujte nás