Cloudové služby

Efektivní podpora obchodních cílů

Platformy pro virtuální komponenty

V rámci synergií skupiny O2 dodává O2 IT Services exkluzivně pro mateřskou společnost O2 platformy pro poskytování cloudových služeb. Jde o tato řešení: O2 Virtualizované řešení, O2 Virtuální datové centrum, O2 Diskové pole, O2 Next Generation Firewall, O2 Zálohování a O2 Load Balancer. Pro koncové zákazníky je O2 poskytuje jako samostatné produkty, kombinace produktů nebo balíčky služeb. Všechny přitom zapadají do konceptu provozu IT systémů, které se dynamicky přizpůsobují strategii společnosti a pomáhají k novému rozvoji na trhu.

Od A do Z

Dodávku platforem zajišťujeme komplexně od návrhu, přes implementaci až po běžný provoz a optimalizaci.

  • Návrh

Konzultanti O2 IT Services aktivně spolupracují na přípravě idey a designu koncové služby.

  • Implementace

Po přípravě prostředí pro implementaci (datové konektivity, housing apod.) provádíme fyzickou instalaci a konfiguraci navrženého řešení. Definujeme provozní model (jednotný kontakt a procesy pro zajištění provozu jako jsou incident management, change management, release management, configuration management, capacity management, komunikační a eskalační matice, pracovní postupy apod.) Nastavujeme monitoring a SLA.

  • Provoz

V běžném provozu provádíme pravidelný monitoring. Řešíme provozní události i požadavky od koncových zákazníků. Provádíme pravidelnou údržbu prostředí (patchování, upgrady) a realizujeme provozní změny. Sledujeme aktuální IT trendy a situaci na trhu a předáváme návrhy na zlepšování stávajícího prostředí.

cloudové služby od a do z

Efektivní řízení nákladů

Naše služby mají velmi vysokou tzv. value-for-money. Díky rozpadu na jednotlivé virtuální komponenty si zákazník každý měsíc nakupuje jen tolik služeb, kolik potřebuje pro plnění svých obchodních cílů. Služby si škáluje a veškeré náklady má plně pod kontrolou. V O2 navíc využíváme synergie poskytování některých komponent interními prostředky – např. housing nebo datové konektivity. Kapacity sdílíme pro komerční produkty, interní IT a napříč jednotlivými produkty.

S O2 IT Services získáváme ty nejkvalitnější IT služby s transparentními náklady. Sdílení interních synergií a know-how je pro nás velmi významnou výhodou v této oblasti. Spolehlivost, dostupnost a bezpečnost služeb jsou přitom vždy na prvním místě. O2 IT Services zcela reflektuje naše požadavky a pomáhá nám v úspěšném plnění obchodních plánů a dalším rozvoji IT služeb.
Zdeněk Klímek
Senior produktový manažer, O2 Czech Republic a.s.

Dostupnost a SLA

O2 od nás dostává garanci plnění SLA parametrů, kterou následně může garantovat koncovým zákazníkům. Dostupnost systému zajišťujeme na třech úrovních:

  • Provoz v datových centrech s certifikací Tier III
  • Přístup: fyzické zabezpečení přístupu, nezávislé datové připojení a zdvojené síťové prvky
  • Georedundance: rozdělení provozu do dvou geograficky nezávislých lokalit, nebo zálohování dat na nezávislou lokalitu

Vzhledem k využívání převážně interních technických prostředků v rámci skupiny O2 jsme schopni zajistit vysokou dostupnost provozovaného prostředí.

Bezpečnost

Zabezpečení cloudových služeb je zajištěno fyzicky na úrovni datových center, přístupově na síťové úrovni, přístupem k uloženým datům v rámci systémů, a nakonec i procesně.

  • Fyzická bezpečnost

HW část služeb je provozována v datových centrech certifikovaných Tier III dle Uptime Institute. Jedná se o samostatné technologické budovy a fyzické oddělení zařízení. Prostor cloudových služeb je striktně oddělený od ostatních zákaznických prostorů. Objekty jsou zabezpečeny kamerovými systémy a alarmy narušení vstupu a vnitřních prostor.

  • Síťová bezpečnost

Zabezpečení na síťové úrovni obsahuje SSL přístup k administraci, přístup k síti přes vShieldEdge, VLAN mezi lokalitou zákazníka a servery, VLAN do MPLS a privátní VLAN pro zálohování.

  • Přístupová bezpečnost

Přístup k datům vyžaduje administrátorský přístup v souladu s ITIL procesy. Přístup k serverům je umožněn přes self-service portál. Přístup k datům serverů je možný pouze do úrovně operačního systému.

  • Procesní bezpečnost

Všechny služby jsou provozovány a procesy nastavovány podle rámců ITIL nebo ISO/IEC 20000. Jednotlivé úrovně přístupů se liší dle rozsahu vykonávaných činností. Správa technologie má oddělené přístupy. Evidujeme seznam osob s povolením pro vstup.

 

Technické zkušenosti

V rámci celého životního cyklu cloudových služeb v O2 IT Services poskytujeme vyškolené a certifikované odborníky. V projektech přitom vzájemně přenášíme získané pozitivní zkušenosti. Sdílíme know-how z provozu v různých prostředích.

Kontaktujte nás