Informační systém datových schránek

Česká pošta

Česká pošta, s. p., je státní podnik, který poskytuje univerzální poštovní službu ve smyslu zprostředkování důvěryhodného přenosu informací, plateb a zboží.

Je součástí projektu eGovernment České republiky. Od roku 2007 jsou například na vybraných pobočkách dostupné informační služby CzechPoint. Česká pošta je zároveň provozovatelem Informačního systému datových schránek (ISDS).

Spolehlivá a důvěryhodná elektronická korespondence

Datová schránka je elektronické úložiště, které orgánům veřejné správy slouží k doručování dokumentů. Fyzickým a právnickým osobám slouží k dodávání dokumentů a provádění úkonů vůči veřejné správě. Zprávy doručené prostřednictvím datové schránky plně nahrazují doporučené zásilky.

ČP_ISDS-diagram

Kontaktujte nás