Informační systém datových schránek

Unikátní řešení digitální komunikace

Datové schránky jsou součástí projektu eGovernment České republiky. Jedná se o elektronické úložiště, které slouží k doručování dokumentů a provádění úkonů vůči veřejné správě, ale i navzájem mezi komerčními subjekty (tzv. poštovní datová zpráva). Zprávy doručené datovou schránkou plně nahrazují doporučené zásilky, včetně těch do vlastních rukou. Datová schránka se ze zákona zřizuje právnickým osobám zapsaným v Obchodním rejstříku a orgánům veřejné správy. Občané a ostatní subjekty si mohou datovou schránku zřídit na žádost.

Informační systém datových schránek (ISDS)

Provoz ISDS byl zahájen v roce 2009. Infrastruktura systému zahrnuje cca 80 serverů a v rámci nezávislých datových polí je spravováno více než 20 TB dat. Běží paralelně ve dvou oddělených datových centrech propojených samostatnými komunikačními spoji. Ty jsou vyhrazeny pouze pro provoz datových schránek. V obou centrech se zpracovávají shodná reálná data. V případě výpadku jednoho z datových center tedy nedojde k žádnému narušení provozu systému. Průběžná modernizace infrastruktury probíhá také bez jakéhokoliv dopadu na činnost.

Bezpečnost a důvěryhodnost

Celý systém je vytvořen tak, aby zaručoval neporušitelnost listovního tajemství. Na počátku je bezpečná identifikace a autentizace uživatele do systému spolu s přesně definovanými vlastnostmi zprávy. Než zpráva vstoupí do systému datových schránek, kontroluje se její formát, velikost a nepřítomnost škodlivého kódu nebo virů. Zprávy jsou šifrovány a uloženy způsobem, který eliminuje možnost manipulace s nimi jinou osobou, než je příjemce. Doprovodné informace a obálka jsou ukládány odděleně od vlastní zprávy, což znemožňuje její případné vyhledání a zneužití. Bezpečnost a zpracování zpráv hlídá speciální software, nad kterým je provozována specializovaná aplikace dle požadavků zákona. Zprávy jsou jednoznačně identifikovatelné a lze s nimi nakládat stejně jako s běžnými právními dokumenty.

Úspory a další služby

Zavedení ISDS výrazně zlevnilo korespondenci nejen organizacím veřejné správy, ale i firmám, živnostníkům a občanům. Česká pošta tak rozšířila nabídku elektronické komunikace. Na ISDS navazují další služby spojené se správou, oběhem, ukládáním a zpracováním dokumentů – např. datové trezory nebo konverze dokumentů. Některé formulářové systémy veřejné správy, např. daňový portál EPO, umožňují vyplněné formuláře odeslat příslušným úřadům prostřednictvím datové schránky uživatele.

Založte si „datovku“ i vy

O2 IT Services je generálním dodavatelem informačního systému pro Českou poštu, s.p. Náš tým stál u zrodu projektu. Po více než 10 letech stabilního provozu ho známe do nejmenšího detailu a ve spolupráci s Českou poštou ho neustále rozvíjíme. Rozvoj ISDS je realizován po schválení správcem ISDS. Naším společným cílem je pružná reakce na změny na trhu a co největší komfort pro uživatele datových schránek. Při zahájení provozu ISDS se odhadovalo, že ročně datové schránky přenesou cca 40 milionů zpráv. Ale jejich počet neustále exponenciálně roste. Dnes má systém více než milion uživatelů a více než půl miliardy odeslaných datových zpráv. Okamžité, důvěryhodné a legislativně akceptované doručení – to je dnes důležité tak, jak nikdy dříve.

Na úřad už nemusíte …

… s datovou schránkou to jde on-line. On-line v prostředí klientského portálu datových schránek je pro fyzické osoby a podnikající fyzické osoby možné i zřízení datové schránky. Při přihlášení přes portál eIDENTITA.CZ prostřednictvím metod se značnou nebo vysokou úrovní zabezpečení, jako je např. eObčanka, bankovní identita atd., je po zadání on-line žádosti datová schránka zřízena bezodkladně. Do datové schránky se lze snadno a bezpečně přihlásit prostřednictvím mobilního klíče.

 

Vaše datová schránka:

  • Je zdarma – za její zřízení a používání nic neplatíte
  • Je bezpečná – přístup do datové schránky máte jen vy
  • Má otevřeno non-stop – 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
  • Nic vám neuteče – veškerou komunikaci a všechny dokumenty máte pod kontrolou
  • Nikam nemusíte – v pohodlí domova, bez čekání ve frontě

 

S datovou schránkou můžete např.:

 

A mnoho dalšího. Navštivte www.datoveschranky.info.

Kontaktujte nás