Informační systém rejstříku trestů

Rejstřík trestů

Rejstřík trestů je organizační složka státu, podřízená Ministerstvu spravedlnosti. Byl zřízen zákonem č. 269/1994 Sb. Zodpovídá za vedení evidence rejstříku trestů fyzických a právnických osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a vedení evidence jiných skutečností významných pro trestní řízení. Poskytuje rovněž informace osobám a ostatním složkám státu, umožňuje nahlížení, vydává výpisy či přijímá žádosti o informace. Spolupracuje s obdobnými orgány Evropské unie. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.

Žádná kartotéka, ale provázaný systém evidence

Až do počátku nového tisíciletí byla komunikace s Rejstříkem trestů komplikovaná a zdlouhavá, vyžadovala osobní přítomnost na přepážce a vystavování listin trvalo i několik týdnů. Rejstřík nebyl provázán s dalšími databázemi veřejné správy ani s obdobnými registry v Evropě a legislativním změnám se přizpůsoboval jen těžkopádně.

Informační systém Rejstříku trestů, ISRT, umožňuje od roku 2004 elektronicky přijímat informace o odsouzení a elektronicky přijímat i vyřizovat žádosti o výpis z evidence. Je napojen na hlavní subjekty ve veřejné správě, jako jsou Policie ČR, soudy nebo živnostenské úřady, a jejich požadavky vyřizuje v reálném čase. Zabezpečuje rovněž elektronickou výměnu výpisů a informací se státy EU. Průběžně jsou zapracovávány i změny legislativy.

O2_EBS_schemata_REJSTRIK_TRESTU_a

Implementací ISRT se nám podařilo výrazně zvýšit úroveň služeb klientům z hlediska rychlosti, kvality a uživatelského komfortu.
RNDr. František Hodík
ředitel Rejstříku trestů ČR

Kontaktujte nás