Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Zajišťuje sběr, shromažďování, hodnocení, interpretaci a distribuci informací o životním prostředí. Pro plnění legislativně povinných hlášení z oblasti životního prostředí a poskytování dat pro průřezové environmentální informace využívá Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, ISPOP.

Elektronické formuláře on-line i off-line

ISPOP zajišťuje příjem, evidenci, zpracování a centrální archivaci hlášení v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy bez nutnosti přenášet formuláře v listinném tvaru nebo na jiných datových nosičích.

Formuláře jsou k dispozici prostřednictvím internetu on-line i off-line a elasticky se přizpůsobují jak požadavkům uživatelů, tak i změnám v legislativě. Jednotné přihlášení do celého systému umožňuje každému uživateli pracovat pouze s jemu příslušnými informacemi.

O2_EBS_schemata_ISPOP_a

ISPOP zcela naplňuje principy rozvoje eGovernmentu a vládou schválenou strategii efektivní veřejné správy a přátelských služeb Smart Administration, zvýšení úrovně kvality služeb občanům i efektivní podpory ochrany životního prostředí.
Ing. Vladimír Fanta
ředitel CENIA

Kontaktujte nás