IT systémy a aplikace

IT systémy a aplikace resortu Ministerstva zemědělství

Komunikace Ministerstva zemědělství ČR zahrnuje obrovské množství různých informací a datových zdrojů. Resort přitom využívá, spravuje a sdílí rozsáhlé databáze a registry se státními organizacemi, soukromými společnostmi i fyzickými osobami. Informační systém ministerstva obsahuje všechny nezbytné údaje pro zemědělství, lesnictví nebo vodní hospodářství. Využívají ho farmáři, zemědělské a další organizace, podnikatelé a občané. S údaji pracuje řada dalších institucí, např. Státní zemědělský intervenční fond, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo výzkumné ústavy.

Od infrastruktury k aplikacím

O2 IT Services je dlouhodobě generálním dodavatelem IT služeb pro resort Ministerstva zemědělství.

Infrastrukturní část zahrnuje poskytnutí konektivity, umístění technologií v datových centrech s certifikací Tier III a zajištění provozu našimi odbornými kapacitami. Hosting probíhá ve dvou datových centrech kvůli geografické redundanci, na platformě active-active. Výsledkem jsou služby s vysokou dostupností, uživatel v podstatě není schopný zaregistrovat případný výpadek systému. S rozvojem cloudových technologií jsme se zaměřili na cloudové služby, optimalizaci a také provozní infrastrukturu v oblasti bezpečnosti. Řešíme oblasti, ve kterých hraje zásadní roli dlouhodobá a nenahraditelná kompetence.

Registry a aplikace ministerstva jsou klíčové pro sběr dat, která využívá široká veřejnost pro různé evidence nebo třeba i žádosti o dotace, ale i kontrolu jejich správnosti. Za každou aplikací stojí velmi propracovaný obchodní proces, který v sobě obsahuje veškerá pravidla plynoucí z české i evropské legislativy, schvalovací schémata, podmínky pro dovozy apod. Zodpovídáme za hladký provoz aplikací, včetně řešení změnových požadavků.

Obsah na zakázku

Trh, zákazník a nové technologie nás posunuly z dlouhodobé role systémového integrátora, projektového a procesního managementu do nové oblasti aplikačního byznysu ….. ve které ale máme silné kompetence. Čteme očekávání zákazníka. Vzhledem k využívání převážně interních technických prostředků v rámci skupiny O2 jsme schopni zajistit maximální dostupnost provozovaného prostředí. Cca dvě třetiny veškerých služeb poskytujeme vlastními zdroji v rámci skupiny O2. Vytvořili jsme Registr půdy – LPIS – a kontinuálně zajišťujeme jeho masivní rozvoj v návaznosti na lokální legislativu a legislativu Evropské unie s cílem zefektivňování práce uživatelů v tomto systému. Pracujeme na neustálém technologickém rozvoji samotné platformy. Řešíme národní dotace nebo i oblasti vinařství a sadařství (Speciální registry). Z naší dílny je i portál eAGRI, hlavní přístupové místo k veškerým informačním zdrojům ministerstva a jeho podřízených organizací.

DevOps: zrychlujeme inovace

V roce 2020 jsme u zákazníka zavedli kontejnerizační platformu Red Hat OpenShift. Nejvytíženější části systému jsou přepracovávány do mikroslužeb, které jsou provozovány v kontejnerizovaném prostředí. DevOps procesy zajišťují efektivní provoz i rozvoj aplikací. Hlavními výhodami jsou:

  • Škálovatelnost výkonu – až po prostředí vyžadující zajištění vysoké dostupnosti 24x7
  • Bezvýpadkovost systému – jakékoliv změny v aplikaci lze bez výpadků a libovolně často nasazovat do produkčního prostředí, i za běžného provozu
  • Optimalizace využití zdrojů – efektivnější přiřazování infrastrukturních prostředků pro různé aplikace
  • Zlevnění IT infrastruktury – snížení její robustnosti

Lidský kapitál

S resortem spolupracujeme téměř 20 let, a to výhradně formou veřejně soutěžených zakázek. Po tolika letech stabilního provozu takto složitého ekosystému ho známe do nejmenšího detailu a snažíme se ho neustále rozvíjet. Cílem je pružná reakce na změny na trhu a co největší komfort pro jeho uživatele. Toto všechno tvoří lidé – naši IT odborníci, kteří drží komplexní know-how v rámci tzv. „zbožíznalectví“ resortu Ministerstva zemědělství včetně podřízených organizací. Tím se odlišujeme od většiny standardních software-housů. Vybudovali jsme jedinečné kompetenční centrum. Pokrývá veškerou problematiku resortu od věcné znalosti zemědělských politik, přes analytiku, IT infrastrukturu až po poskytnutí vývojového týmu. Naše kompetence v oblasti zemědělské politiky je přitom naprosto zásadní – bez ní by nebyla analytika ani rozvoj. Klíčem k úspěchu jsou také práce spojené s řízením dodávek – ty jsou agilní, mnohačetné, časově velice náročné a v neposlední řadě složité i ve vazbě na několik zainteresovaných subjektů, které do vývoje zasahují jako koncoví uživatelé (ministerstvo, Státní zemědělský intervenční fond, podřízené organizace resortu). Na projektech odpracujeme tisíce mandays ročně.

„Spolu se zavedením DevOps procesů v naší společnosti jsme hledali technické prostředky, které co nejvíce zjednoduší vývoj SW i nasazování nových funkcionalit. Jako základní stavební kámen našich řešení jsme logicky zvolili kontejnerizační technologie a mikroservisní architekturu. Díky tomu dnes změny IT systémů nasazujeme s minimem odstávek. Tato flexibilita je doceněna především při provozu aplikací, které jsou z pohledu výkonu zatěžovány nárazově. Systémy konfigurujeme tak, aby byly schopné reagovat na momentální zatížení. Kapacita IT infrastruktury je tak využívána optimálně.“                                   Jan Heřmánek
Architekt aplikačních řešení

Flexibilita vývojového prostředí bývá velkou výzvou na všech IT projektech. Použitá technologie OpenShiftu nám umožňuje libovolně řídit parametry vývojového prostředí a do značné míry automatizovat jeho nasazení a konfiguraci. Vývojový tým má tzv. na lusknutí prstu k dispozici takové prostředky, které charakter daného projektu v daný okamžik vyžaduje.“                                                                                         Jaromír Dospiva
Manažer pro aplikační vývoj

„Je to velmi dynamický organismus. Státní organizace, dodavatelé, informační systémy, velké množství technologií… všichni musí reagovat na velké množství legislativních změn a požadavků. Ty mají dopady do procesů a informačních systémů. Vývoj je agilní a vztah dodavatel-odběratel je postavený na partnerství a vzájemné důvěře. Jakékoliv pochybení by mohlo znamenat nevyplacení dotací našim zemědělcům nebo ohrožení čerpání prostředků z evropských fondů.“                          Pavel Filek
Manažer kompetečního centra resortu Ministerstva zemědělství

 

Proč O2 IT Services

  • Komplexita

Umíme IT od A do Z. Máme zkušenosti s provozem rozsáhlých IT systémů ve státní správě i u komerčních společností.

  • Stabilita

Věříme tomu, co vyvineme. Naše řešení dlouhodobě provozujeme.

  • Síla skupiny O2

Nejsme přeprodejce, většinu služeb tvoří naše vlastní zdroje.

  • Jedinečné know-how

Vybudovali jsme homogenní kompetenční centrum, které zemědělskými projekty žije.

Kontaktujte nás