ITIL Audit

GEOSAN GROUP

Akciová společnost GEOSAN GROUP patří k významným subjektům na českém stavebním trhu. Zabývá se širokým spektrem stavebních činností, mezi které patří mj. výstavba budov, objektů a komunikací, rekultivace, výstavba čistíren odpadních vod a developerské projekty.

Společnost GEOSAN GROUP úspěšně využila služeb ITIL Audit společnosti O2 IT Services a získala solidní základ pro zlepšení svého IT prostředí.

ITIL Audit, cesta k lepším IT službám

Cílem ITIL Auditu bylo identifikovat slabá místa IT, rizika, hrozby a současně popsat stav řízení bezpečnosti IT, která je z hlediska aktivit společnosti klíčová.

Závěrečná zpráva zahrnovala popis stavů jednotlivých oblastí řízení IT a návrh kroků, které je třeba v následujících obdobích udělat v oblasti IT procesů i managementu bezpečnosti IT.

diagram-geosan-group-cz

Ve stavebnictví rozhoduje rychlost, preciznost a bezchybnost. A toho dnes nelze dosáhnout bez odpovídající IT podpory. My jsme se nechtěli pustit do změn bezhlavě, napřed jsme si nechali ukázat cestu.
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel GG

Kontaktujte nás