Outsourcing informačních technologií

Městská část Praha 10

Praha 10 je druhá největší městská část hlavního města, ve které žije 111 tisíc obyvatel. Pro ně i pro návštěvníky zajišťuje Úřad Městské části Praha 10 sociální, zdravotní i vzdělávací služby a stará se o rozvoj městské části, o životní prostředí, bezpečnost i dopravu.

 

Informace a služby jsou dostupné přímo na úřadě a online prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace. O důležitých událostech se občanům zasílají SMS zprávy. Pro online komunikaci s úřadem mohou občané využít Call Centrum, e-mail nebo chat.

Outsourcing informačních technologií

Až do roku 2010 si Úřad Městské části Praha 10 zajišťoval provoz informačních systémů vlastními silami. V souladu se strategickým záměrem restrukturalizovat poskytování služeb ICT bylo rozhodnuto realizovat projekt Outsourcing IT a implementace systému Úřadu Městské části Praha 10.

 

Cílem byla zásadní transformace systému poskytování interních IT služeb a snížení s tím spojených investičních a personálních nákladů, zvýšení kvality poskytování služeb a nasazení procesů řízení IT.

RL_MCP10_schema

Outsourcing IT služeb byl velmi dobrou volbou. Služby občanům i interní IT fungovaly perfektně a dařilo se je dál dobře rozvíjet.
Mgr. Ivana Cabrnochová
uvolněná členka rady MČ, předsedkyně KÚR

Kontaktujte nás