Portál eAGRI

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství. Přímo řídí jednotlivé dozorové orgány, ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem realizuje opatření společných organizací trhů Evropské unie, zajišťuje distribuci dotací a provoz administrativně-kontrolního systému, který ji zabezpečuje.

Rozsáhlý informační systém ministerstva, který obsahuje všechny nezbytné údaje pro zemědělství, lesnictví či vodní hospodářství, využívají především farmáři, občané, podnikatelé, zemědělské a další organizace. S údaji z rozsáhlých databází a registrů pracuje celá řada dalších institucí, např. Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský či výzkumné ústavy.

Generační skok v komunikaci veřejné správy s občany

Samostatné webové stránky a prezentace ministerstva, které historicky vznikly, nebyly jednotné. Mnohdy obsahovaly rozporuplné nebo zastaralé informace a často nesplňovaly ani elementární požadavky kladené na komunikaci veřejné správy.

Portál eAGRI, který je součástí rozsáhlé iniciativy s názvem „Systémová integrace Ministerstva zemědělství České republiky“, vznikl jako reakce na požadavek, aby v co nejkratší době došlo k zásadní kvalitativní změně webové prezentace resortu.

O2_EBS_schemata_EAGRI_a

Portál eAGRI znamená obrovskou změnu spolupráce resortu zemědělství s veřejností odpovídající soudobým požadavkům veřejné správy. Představuje skutečně zásadní vylepšení v komunikaci ministerstva s veřejností.
David Šetina
ředitel Odboru správy centrálních informačních systémů a kybernetické bezpečnosti

Kontaktujte nás