Řešení Flowmon ve společnosti O2 IT Services

Společnost Flowmon je naším dodavatelem virtuálních zařízení v rámci řešení Security Expert Center (SEC). Na téma nasazení řešení Flowmon společnost vytvořila případovou studii, ve které tentokrát v roli zákazníka figurujeme my.

 

 O společnosti

O2 IT Services (člen koncernu O2 Czech Republic a.s.) je expertem v oblasti informačních technologií a svými službami pokrývá celý životní cyklus IT. Součástí nabídky služeb je IT bezpečnost, jež cílí na zákazníky z komerčního trhu i interní, v rámci skupiny O2. Bezpečnost jako služba, Security as a Service (SECaaS), je model, při němž zákazník místo investic do vlastního bezpečnostního řešení využívá služeb MSSP (Managed Security Service Provider). SECaaS vytváří zcela nové prostředí pro kybernetickou obranu i ochranu firem a organizací a stává se dostupnou pro zákazníky bez ohledu na jejich velikost nebo obor činnosti. Cílem je poskytování nejmodernějších, nejvýkonnějších, neustále aktuálních a navíc předvídajících bezpečnostních prostředků a nástrojů obsluhovaných specialisty s dlouhodobými zkušenostmi v boji proti kybernetické zločinnosti doslova každému.

Prokázané reference potvrzují schopnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky, ať již se jedná o velké korporace, instituce státní a veřejné správy nebo menší podniky.

 

Požadavky

Security Expert Center (SEC) je služba provozovaná společnosti O2 IT Services, která komerčním i interním zákazníkům pomáhá eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a se ztrátou, zneužitím nebo zcizením dat a informací. Je založena na kombinaci expertní znalosti s podporou moderních bezpečnostních technologií. Na základě monitoringu provozu poskytuje zákazníkovi relevantní podklady pro realizaci bezpečnostních opatření, popřípadě je pomůže i uskutečnit. SEC tím z managementu klientů snímá problém operativního řízení monitoringu a zajišťování IT bezpečnosti, poskytuje informace pro práci ve strategicko-taktické rovině a umožňuje vedení soustředit se více na vlastní předmět činnosti.

Požadované řešení v sobě spojuje bezpečnostní monitoring, možnosti hloubkové analýzy, reporting, alerting a další bezpečnostní služby:

 

Řešení

Nasazené řešení se skládá z virtuálních zařízení – Flowmon sond, virtuálního zařízení Flowmon kolektor a modulu pro automatickou detekci anomálií Flowmon ADS. Flowmon VA sondy jsou připojeny na jednotlivé VMware ESXi servery. Monitoring tak pokrývá kompletně provoz celého řešení za účelem provozního a bezpečnostního monitoringu aplikací a sledování případných chybových stavů. Sondy naměřená data posílají k uložení a analýze na Flowmon VA kolektor, který obsahuje také systém Flowmon ADS Business. Celé řešení je plně integrováno s interním SIEM systémem.

 

Vyjádření zákazníka

Ing. Jiří Sedlák, ředitel SEC, hodnotí nasazení řešení Flowmon ve společnosti O2 IT Services takto:

„Řešení Flowmon poskytuje monitorovací a bezpečnostní nástroje nejen pro správu naší interní sítě, ale také možnost zapouzdřit tyto služby do našeho řešení SEC, a přidanou hodnotu zprostředkovat dále našim zákazníkům. Zajištění IT bezpečnosti je tak pro zákazníky jednodušší a dostupnější.“

 

 Zdroj: O2 IT Services

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás