Soutěž Chytrá radnice podpoří digitalizaci měst a obcí

Éra chytrých měst, tzv. Smart Cities, jakými jsou například Amsterdam, Vídeň nebo menší regionální aglomerace ve Skandinávii, se začíná postupně projevovat i v českém prostředí. Stále více měst a obcí zavádí moderní technologie, které umožňují rychlé elektronické platby v hromadné dopravě, snadné parkování prostřednictvím městských navigačních systémů nebo efektivní svoz komunálního odpadu díky „chytrým“ popelnicím.

Moravské hospodářství

Podpořit tento trend má i nový projekt připravený Úřadem vlády ČR ve spolupráci s Českou spořitelnou a společností O2 IT Services. Projekt „Chytrá radnice“ má ambici stát se největší soutěží svého druhu v Česku. Jejím cílem je ukázat dobré příklady z praxe a sdílet zkušenosti z realizace nových řešení. Vyzývá obce, města, městské části i soukromé subjekty, aby se prezentovaly svými moderními projekty ve veřejné správě a samosprávě.

„Jsem rád, že jsme jako Úřad vlády dokázali navázat partnerství se soukromými partnery a společně se pomocí soutěže Chytrá radnice zasadit o podporu konceptu Smart Cities v České republice. Vidím v tomto projektu základ pro řadu zajímavých chytrých řešení, která budou aplikována do praxe,“ uvedl Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a koordinátor digitální agendy ČR, který nad soutěží převzal záštitu.

 

Řešení současných problémů

Díky moderním technologiím a inovacím nabízí koncept Smart City řešení některých současných problémů, jakými jsou například přesun obyvatelstva do velkých měst nebo nárůst počtu automobilů. Také pro menší obce představuje digitalizace konkurenční výhodu, ať už jde o snadný přístup ke službám, či dostupnost informací v místě bydliště.

Rostoucí poptávka měst a obcí po zavádění nových technologií přiměla Českou spořitelnu – lídra domácího trhu ve financování veřejného sektoru – nabízet speciální balíčky služeb a financování pod názvem Chytré město. I proto se Česká spořitelna rozhodla soutěž spoluorganizovat.

„Naší rolí v konceptu Smart City je pomáhat městům i dodavatelům posuzovat ekonomickou stránku připravovaných projektů. Nacházet pro ně vhodné formy financování a v případě potřeby je doplňovat o moderní platební funkce. Soutěž Chytrá radnice je příležitostí dále posílit povědomí o významu digitalizace veřejné správy a ocenit ty, kteří již technologie úspěšně využívají,“ zdůraznil Marcel Babczynski, výkonný ředitel projektů veřejného sektoru v České spořitelně.

„Díky zkušenostem z již realizovaných projektů vidíme, že koncepce Chytrých měst má pozitivní dopad nejen na rozvoj obcí a měst, ale i na život samotných občanů. Dává nám proto smysl tyto projekty dále rozvíjet,“ sdělil Tomáš Budník, generální ředitel O2 Czech Republic.

 

Záležitost nejen velkých měst

Projekty se již v tuzemsku zabývají nejen velká města jako Praha a Brno. Výrazně vpředu je například třicetitisícový Písek. Už nyní začíná realizovat svůj strategický plán Smart City a pomalu se mění v laboratoř projektů od energetických úspor přes systém parkování až k transparentní samosprávě. V České republice je zavádění konceptu Smart City zatím na začátku, ale dá se u něj předpokládat velká budoucnost.

„Jsem pevně přesvědčen, že Česká republika je plná chytrých lidí s inspirativními nápady a moderní technologie nám nabízejí skvělou možnost, jak tento spící potenciál probudit,“ vysvětlil T. Prouza.

Přihlášky do soutěže Chytrá radnice mohou zájemci poslat do 1. 6. 2017 prostřednictvím webových stránek nebo poštou. Do konce srpna projekty posoudí odborná porota akademiků a zástupců partnerů podle šesti hlavních kritérií, kterými jsou udržitelnost, odvaha, inovativnost, socioekonomický přínos, participace občanů a koncepčnost řešení. Další známky mohou projekty získat v rámci jedné z osmi kategorií. Pět z nich je tematických (Životní prostředí, Individuální doprava, Veřejná doprava, Energetika, e-Úřad) a tři jsou průřezové pod patronací hlavních organizátorů. Ti v jejich rámci ocení celkovou chytrost konkrétního města, vyberou nejlepší inovativní řešení a udělí cenu veřejnosti.

Prostřednictvím webových stránek soutěže bude možné hlasovat a vybrat tři kandidáty na Cenu veřejnosti. Vítěz kategorie bude zvolen v září přímo na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Lichtenštejnském paláci.

 

Zdroj: Moravské Hospodářství, http://moravskehospodarstvi.cz/article/verejna-sprava/soutez-chytra-radnice-podpori-digitalizaci-mest-a-obci/

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás