Václav Provazník: O2 IT Services rozšiřuje svoji působnost i na Moravu

Společnost O2 IT Services začátku roku 2016 převzala část vývojářské společnosti Corpus Solutions, která je již plně integrována do firemní struktury. Vzniklo tak nové oddělení Vývoje a provozu aplikací. O2 IT Services díky této akvizici získala nové kompetence – předtím využívala subdodavatele, nyní služby v oblasti aplikačního vývoje řeší interní cestou. Příkladem může být vývoj řešení v oblasti Smart City. Pro ČIANEWS to uvedl jednatel a ředitel Komerční divize Václav Provazník s tím, že O2 IT Services převzetím poboček Corpus Solutions v Uherském Hradišti a Olomouci posunula svoji působnost více i na Moravu.

 

Nedávno jste spustili pilotní projekt chytrého odpadového hospodářství v Kolíně. Jaké by měly být největší přínosy této technologie a co přinese obyvatelům měst?
Ano, od září běží zkušební provoz naší služby Odpady ve středočeském Kolíně a s dosavadním průběhem jsme velmi spokojeni.
Díky této službě získá vedení města výborný přehled o tom, jak jeho obyvatelé nakládají s tříděným odpadem, které městské části hodně třídí nebo ve kterých lokalitách by bylo potřeba přidat nové kontejnery. Svozové společnosti mohou prostřednictvím statistik o zaplněnosti jednotlivých kontejnerů lépe naplánovat svozové časy a zefektivnit a zoptimalizovat svozové trasy. Obyvatelé si zase mohou na webu či v aplikaci snadno ověřit, jak moc je zaplněný nejbližší kontejner. Už by se nemělo stávat, že lidé přijdou k plnému kontejneru a nebudou moci svůj odpad vyhodit.
Zkušenosti ze zahraničí navíc ukazují, že zavedením podobného systému chytrého odpadového hospodářství se zvýší produkce tříděného odpadu přibližně o 10 %. Městům zároveň klesají náklady na svoz až o 30 až 50 %, a daří se snížit hluk i emise CO2 ve městech.

 

Do zkušebního provozu se zapojila firma AVE. Spolupracujete nebo plánujte spolupráci i s dalšími společnostmi?
Různá města mají pro svoz odpadu nasmlouvány různé svozové firmy. Jsme proto připraveni jednat i jinými společnostmi, než je firma AVE.

 

Budete technologii rozšiřovat i do dalších měst? Jednáte už s některými z nich nebo chystáte další pilotní projekty?
Ano, v tuto chvíli jednáme aktivně s 10 městy, osloveno bylo dalších 50. Věříme, že brzy budeme moct oznámit jména dalších měst, která s námi začala spolupracovat.

 Každé město má trochu jiné potřeby. Proto jsme v dlouhodobém kontaktu právě s obcemi a městy v ČR a zároveň diskutujeme s institucemi typu Svaz měst a obcí nebo Hospodářská komora. To vše nám pomáhá pochopit, jaké jsou potřeby municipalit. Na základě těchto debat jsme identifikovali šest oblastí, které stojí za to rozvíjet. Jde o odpadové hospodářství, dopravu, životního prostředí, informace, energetiku a ICT infrastrukturu.

 

Je technologie dotována Evropskou unií? O jakou částku se případně jedná?
Služba Smart City Odpady si na sebe sama vydělá – náklady se pokryjí ze zvýšených příjmů od EKO-KOMu, protože dojde k dodatečnému navýšení třídění odpadu, a díky optimalizaci svozových tras vzniknou další úspory ze svozu tříděného odpadu. Další možností financování je účelový úvěr. Zájemcům můžeme doporučit našeho partnera Českou spořitelnu.
Kromě toho je podpora rozvoje odpadového hospodářství obsažena i v Operačním programu Životní prostředí. V rámci této výzvy otevřené na podzim 2016 bude možné podpořit systémy pro třídění odpadu ve vazbě na navýšení kapacity tříděného odpadu, bez svozových prostředků.

 

Pracujete na dalších projektech v rámci odpadového hospodářství?
Naše služby samozřejmě průběžně rozvíjíme, reagujeme tak na poptávku z trhu. V další fázi plánujeme například rozšíření statistik, modul soutěží mezi občany, městskými částmi nebo jednotlivými městy, portál pro svozové firmy, optimalizaci svozových tras, vážení odpadů a další nové funkce.

 

Jaké další projekty plánujete mimo oblast Smart Cities? Spolupracujete s nějakými dalšími partnery?
Našimi tradičními kompetencemi jsou IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu nebo optimalizace IT. Mezi naše hlavní rozvojové oblasti kromě Smart Cities řadíme zejména centrum kybernetické bezpečnosti (Security Expert Centre), které jsme otevřeli letos v dubnu. Kromě toho vyvíjíme i vlastní modulární platformu Cloud Service Broker, která zákazníkům pomůže zvládnout přijetí cloudových řešení a poskytne jim komplexní sortiment služeb – od zprostředkování nižších cen až po monitoring zákaznických aplikací.
Pro klienty se snažíme hledat řešení, která zohledňují jejich individuální potřeby a strategii. Spolupracujeme tedy s celou řadou technologických partnerů.

 

Provádíte výzkumy mezi obyvateli ohledně technologií Smart Cities? Které ve městech preferují?
Každé město má trochu jiné potřeby. Proto jsme v dlouhodobém kontaktu právě s městy a obcemi ČR a zároveň diskutujeme s institucemi typu Svaz měst a obcí nebo Hospodářská komora. To vše nám pomáhá pochopit, jaké jsou potřeby jednotlivých obcí. Na základě těchto debat jsme identifikovali šest oblastí, které stojí za to rozvíjet. Jedná se o oblasti odpadového hospodářství, dopravy, životního prostředí, informací, energetiky a ICT infrastruktury.

 

Jakými technologiemi v rámci Smart Citites se zabýváte v odvětvích dopravy, energetiky, informací, životního prostředí, ICT infrastruktury, případně v dalších odvětvích? Na jakých projektech pracujete?
O vývoj našich technologií se stará Smart City tým v rámci tzv. Smart Labu. Kromě odpadového hospodářství jsme dosud nejvíce pokročili v oblastech Dopravy (parkování, monitoring) a Životního prostředí (měření kvality ovzduší v budovách). Ke službám máme připravené demo ukázky a v brzké době plánujeme jejich oficiální uvedení na trh. Další oblasti budeme postupně uvádět na trh během roku 2017.
Smart City je jedno ze strategických témat, tomu odpovídají pozornost i investice, které tomu věnujeme – jak z hlediska financí, tak i alokace kapacit lidských zdrojů.

 

Jak vidíte další rozvoj Smart Cities? Jak by měla vypadat města v budoucnosti?
Cílem konceptu Smart City je s využitím moderních technologií rozvíjet městské prostředí, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel.
Ve většině současných měst dochází k nesystémovému sběru dat. Ta se shromažďují v různých systémech, komunikace s občany je zastaralá, provádění změn je složité a zdlouhavé – města nemají dostatečně kvalitní informace včas, chybí jim nástroje pro správné a rychlé rozhodování.
Ve městech Smart City bude fungovat automatická senzorická metropolitní síť, která bude zajišťovat pravidelný a dlouhodobý sběr dat. Data budou na jednom místě a umožní tak komplexní přehledy a analýzy. Města budou používat moderní komunikační kanály – například sociální sítě nebo elektronické tabule. Budou schopna se rychle přizpůsobovat aktuálním potřebám občanů, pracovat s informacemi, předvídat a předcházet případným negativním jevům.

 

Na začátku roku jste koupili část vývojářské společnosti Corpus Solutions, která se zabývá vývojem aplikací a programováním. Jaké jsou dosavadní výsledky této akvizice? Na čem v této oblasti pracujete?
Bývalá část Corpus Solutions poskytuje především služby aplikačního vývoje a programování. Noví kolegové byli plně integrováni do firemní struktury O2 IT Services, vzniklo nové oddělení Vývoje a provozu aplikací. Akvizici hodnotíme velice pozitivně.
Naše společnost díky tomu získala nové kompetence – do té doby jsme využívali subdodavatele, nyní jsme služby v oblasti aplikačního vývoje schopni řešit interní cestou. Příkladem může být například vývoj řešení v oblasti Smart City. Vzhledem k tomu, že jsme převzali pobočky v Uherském Hradišti a Olomouci, se naše působnost posunula více i na Moravu.

 

Tento rok jste otevřeli centrum kybernetické bezpečnosti Security Expert Center. S jakými společnostmi spolupracujete a na jakých projektech se podílíte?
Spolupracujeme například se společnostmi Axenta, HPE, TeskaLabs, Fortinet, Kaspersky Lab, CyberGym Europe nebo Impromat. Klíčová je návaznost na instituce jako Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), CERT (Computer Emergency Response Team), CSIRT (Computer Security Incident Response Team) nebo spolupráce na akademické půdě. Z referenčních zákazníků lze zmínit třeba Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK), Ministerstvo dopravy, Řízení letového provozu nebo Státní zemědělský intervenční fond.

 

Jaké další projekty jste realizovali v nedávné minulosti? Pro jaké společnosti a o co konkrétně šlo?
V první polovině roku 2016 společnost O2 IT Services pokračovala v realizaci významných IT projektů – například ISDS (Informační systém datových schránek) pro Českou poštu, TCTV112 pro Ministerstvo vnitra, rozvoj a údržba ISKN (Informační systém katastru nemovitostí) pro ČÚZK, projekty na Ministerstvu zemědělství, privátní cloudové řešení pro RWE nebo provoz IT pro O2 ČR.
Další zajímavé projekty jsme realizovali například pro společnost Cenia, Českou poštu, ČÚZK, Komerční banku, Lesy ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, O2 CZ, Rejstřík trestů, RWE nebo Státní zemědělský intervenční fond.

 

Spolupracujete na vývoji technologií se zahraničními firmami?
Ano, jsme v kontaktu i se zahraničními partnery. Například v oblasti chytrého řešení odpadového hospodářství jsme se inspirovali zahraničními projekty.

 

Kolik máte aktuálně zaměstnanců? Plánujete nabírat další? Které profese vám nejvíce chybí?
O2 IT Services aktuálně zaměstnává přibližně 400 lidí. Jsme přesvědčeni, že právě lidé jsou klíčem k úspěchu. V poslední době nejčastěji obsazujeme především IT pozice – architekti, administrátoři apod.
Seznam aktuálně otevřených pozic je k dispozici na našich webových stránkách v sekci Kariéra (/kariera/).

 

Spolupracujete se středními nebo vysokými školami – a v jakých oblastech?
Ano, se středními i vysokými školami spolupracujeme, a to zejména v rozvojových oblastech, jako jsou Smart City nebo kybernetická bezpečnost. Naši odborníci poskytují přednášky na školách, následně se snažíme zapojovat mladé nadané lidi do našich projektů.

 

 Václav Provazník je jednatelem a ředitelem Komerční divize společnosti O2 IT Services. Řídí komerční část společnosti, která dodává komplexní IT služby napříč celým portfoliem zákazníků. Aktuálně vede i její obchodní oddělení. Zkušenosti s IT sbírá již více než 30 let. Po studiu informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze prošel řadou projektů a pozic – od IT žurnalisty přes spolumajitele IT společnosti až po architektonické a manažerské role ve společnostech Logica, Oracle a nyní ve skupině O2. Ve své práci ctí zdravý rozum, empatii, respekt a pokoru.
 O2 IT Services je 100% dceřinou společností a členem koncernu O2 Czech Republic. Její portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT. Kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. Poskytuje IT služby pro komerční trh, komerční segment i segment státní správy, i vnitřně v rámci skupiny O2.

 

Zdroj: ČIANEWS, http://www.cianews.cz/cs/2199536-vaclav-provaznik-o2-it-services-rozsiruje-svoji-pusobnost-i-na-moravu

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás