Valná hromada O2 schválila převod divize Professional Services do společnosti O2 IT Services


Valná hromada společnosti O2 Czech Republic dnes odsouhlasila převod divize Professional Services do společnosti O2 IT Services. Ještě předtím se na tomto kroku shodlo představenstvo a dozorčí rada společnosti. Akcionáři na dnešním jednání také schválili rámec nabývání vlastních akcií společnosti.

Dnešní řádné valné hromady společnosti O2 Czech Republic se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem 88,28 % akcií. Valná hromada tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil převod divize Professional Services do společnosti O2 IT Services s.r.o. Divize Professional Services se samostatně zabývá navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zhruba 100 zaměstnanců divize obsluhuje komerční společnosti i organizace státní správy, u kterých plní významné veřejné zakázky. Dceřiná společnost O2 IT Services se v současné době zabývá provozem a optimalizací IT systémů. Významnou část IT služeb poskytuje interně v rámci skupiny O2. „Poskytování služeb v rámci skupiny O2 bude pokračovat, ale je zde nepochybně větší kapacitní i odborný potenciál k tomu, aby obě tyto části spojily síly a posílily postavení O2 v této oblasti. Proto jsme se rozhodli tyto dvě dosud odděleně působící součásti skupiny O2 spojit. Zabývají se podobnou obchodní činností a mohou těžit ze vzájemných synergií a širšího technologického zázemí,“ vysvětluje motiv přesunu divize generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic Tomáš Budník.

Po realizaci vkladu části závodu bude společnost O2 IT Services schopna svými službami pokrýt celý životní cyklus IT služeb pro zákazníky. Bude vhodně kombinovat standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. „Věříme, že tímto krokem dáme impulz k dalšímu růstu skupiny O2 na trhu informačních a komunikačních technologií,“ doplnil Tomáš Budník. V důsledku vkladu bude zvýšen základní kapitál společnosti O2 IT Services s.r.o. o 199,8 mil. Kč na 200 mil. Kč.

Valná hromada vedle převodu divize Professional Services do společnosti O2 IT Services schválila rámec nabývání vlastních akcií společnosti O2 Czech Republic. Společnost tak může nabýt až 31 022 005 vlastních kmenových akcií, tedy 10 % z celkového počtu akcií, za maximální úhrnnou cenu 8 mld. Kč po dobu 5 let. Nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt, byla stanovena na 297 Kč. Tento rámec nabývání vlastních akcií nahradil souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti, který schválila valná hromada společnosti dne 19. dubna 2012.

Na závěr valná hromada zvolila pana Michala Brandejse členem výboru pro audit společnosti. Michal Brandejs je statutárním auditorem Komory auditorů České republiky a Certifikovaným interním auditorem. V letech 1991 až 2013 pracoval ve společnosti Deloitte v oddělení auditu, z toho v letech 2001 až 2013 na pozici partnera. Vedl celou řadu auditů a hloubkových prověrek v České republice v regionu střední a východní Evropy. Od roku 2014 je místopředsedou dozorčí komise Komory auditorů České republiky.

 

Kontakt
Lucie Pecháčková
Tiskové oddělení O2
lucie.pechackova@o2.cz
tel: 800 163 342 (800 1 media)

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás