Výňatek z Pololetní zprávy O2 Czech Republic a.s.

ICT

Divize Professional Services, která se do konce roku 2015 v rámci Společnosti samostatně zabývala navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, byla s účinností k 1. lednu 2016 převedena do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. Od 1. ledna 2016 jsou tedy veškeré činnosti divize Professional Services nadále vykonávány společností O2 IT Services s.r.o.

Strategické portfolio společnosti O2 IT Services tvoří především IT a business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT. Společnost poskytuje IT služby na externí trh i vnitřně v rámci Skupiny O2.

V únoru společnost O2 IT Services nabyla část vývojářské společnosti Corpus Solutions. Výrazně tak posílila v oblasti vývoje aplikací a programování a získala nové kompetence.

Mezi hlavní rozvojové oblasti patřily v první polovině roku 2016 zejména nové centrum kybernetické bezpečnosti Security Expert Center, technologická řešení všeobecně zahrnována do souhrnného termínu Internet of Things a orchestrované cloudové infrastruktury a integrovaná aplikační řešení.

V první polovině roku 2016 společnost O2 IT Services rovněž pokračovala v realizaci významných IT projektů – například Informační systém datových schránek pro Českou poštu, TCTV 112 pro ministerstvo vnitra, rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí pro Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK), projekty na ministerstvu zemědělství, privátní cloudové řešení pro RWE nebo provoz IT pro O2 CZ. Významné nové projekty případně rozvoje v rámci stávajících projektů, byly realizovány například pro CENIA, Českou poštu, ČÚZK, Komerční banku, Lesy ČR, ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, ministerstvo zemědělství, O2 CZ, rejstřík trestů, RWE nebo Státní zemědělský intervenční fond.

Celé znění Pololetní zprávy společnosti O2 Czech Republic pro rok 2016 naleznete zde.

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás