Výňatek z Výroční zprávy O2 Czech Republic a.s.

ICT

V rámci aktivit divize Professional Services se O2 CZ v roce 2015 zabývala navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Díky využití standardizovaných řešení produktů a komponent se Společnosti v roce 2015 podařilo zrychlit čas dodání, snížit náklady a každému zákazníkovi nabídnout optimální model řešení na míru s ohledem na odvětví, ve kterém podniká.

Společnost dále rozvíjela svou silnou orientaci na bezpečnostní služby. V rámci služby Security Expert Center (SEC) dokáže zákazníkům zajistit soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, zákona o ochraně osobních údajů a dalších bezpečnostních norem. Tato služba pomáhá eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a se ztrátou, zneužitím nebo zcizením dat a informací. Spojuje v sobě řešení bezpečnostního monitoringu, analýz, reportingu a dalších bezpečnostních služeb, a chrání tak IT prostředí jako celek.

Společnost rozvíjí i další aktuální témata, především v oblasti tzv. internetu věcí, orchestrovaných cloudových infrastruktur a integrovaných aplikačních řešení.

Společnost rovněž pokračovala v realizaci stávajících významných IT zakázek – například ISDS (Informační systém datových schránek) pro Českou poštu nebo projekty na Ministerstvu zemědělství. Mezi významné nové projekty patřily od října 2015 například podpora a rozvoj Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), technologická migrace základního systému a následný provoz pro Český úřad zeměměřický a katastrální nebo privátní cloudové řešení pro RWE.

Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti došlo s účinností k 1. lednu 2016 k převodu divize Professional Services do 100% dceřiné společnosti O2 IT Services. Obě dvě součásti Skupiny O2 budou v budoucnu těžit především ze vzájemných synergií a širšího technologického zázemí.

 

Celé znění Výroční zprávy společnosti O2 Czech Republic pro rok 2015 naleznete zde.

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás