Důležité certifikáty

Primárním cílem společnosti O2 IT Services je zajištění vysoké úrovně služeb poskytovaných zákazníkům a jejich neustálé zlepšování. K naplnění tohoto a dalších cílů vedení společnosti rozhodlo o implementaci integrovaného systému řízení ve společnosti. Úspěšné zavedení tohoto systému řízení společnost potvrzuje následujícími certifikacemi:

ISO 9001:2008
Systém řízení kvality
(QMS – Quality Management System)
Zavedený systém QMS ve společnosti stanovil politiku jakosti, cíle jakosti a způsob dosahování těchto cílů. Tvoří ho všechny procesy společnosti, které úroveň jakosti ovlivňují, a související dokumentace, která upravuje podmínky a způsob průběhu těchto procesů.
ISO/IEC 27001:2014
Systém řízení bezpečnosti informací
(ISMS – Information Security Management System)
Klíčovým konceptem tohoto systému je zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací. Zavedením ISMS společnost dále deklaruje shodu s legislativními požadavky a se smluvními požadavky zákazníků. Samozřejmostí je striktní uplatňování pravidel bezpečnosti informací vůči zaměstnancům, smluvním partnerům a třetím stranám.
ISO 9001:2008
Systém řízení kvality
(QMS – Quality Management System)
Zavedený systém QMS ve společnosti stanovil politiku jakosti, cíle jakosti a způsob dosahování těchto cílů. Tvoří ho všechny procesy společnosti, které úroveň jakosti ovlivňují, a související dokumentace, která upravuje podmínky a způsob průběhu těchto procesů.
ISO/IEC 27001:2014
Systém řízení bezpečnosti informací
(ISMS – Information Security Management System)
Klíčovým konceptem tohoto systému je zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity informací. Zavedením ISMS společnost dále deklaruje shodu s legislativními požadavky a se smluvními požadavky zákazníků. Samozřejmostí je striktní uplatňování pravidel bezpečnosti informací vůči zaměstnancům, smluvním partnerům a třetím stranám.
BS OHSAS 18001:2007
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vytváříme bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance.
ISO 50001
Systém managementu hospodaření s energií
(EnMS – Energy Management System)
Ve společnosti byl zaveden systém řízení hospodaření s energiemi s cílem zajistit jejich racionální využití a neustále snižovat jejich spotřebu tak, abychom mohli optimalizovat využití zdrojů a neustále snižovat náklady společnosti.