Data Security Management: Jak posílit bezpečnost internetu věcí

Spolupráce s Data Security Management (DSM) pokračuje. Jiří Sedlák přispěl do vydání DSM 2016/2 článkem „Jak posílit bezpečnost internetu věcí“. Internet věcí se stane fenoménem budoucí doby. Jako všechno nové bude vystaven rostoucím hrozbám způsobeným zejména jeho bezpečnostními slabinami, jichž protivníci okamžitě využijí. Bezpečnost komunikace bude zásadní pro jeho funkcionalitu i pro naše soukromí. Spíše než jednotlivá zařízení budou hackeři napadat a zneužívat celé sítě internetu věcí. Obrana ale existuje.

DSM je odborný čtvrtletník zaměřený na problematiku informační bezpečnosti a ochrany dat. Jeho posláním je přinášet čtenářům aktuální přehled informací a vývojových trendů v širších legislativních, sociálních, metodologických a technologických souvislostech. Vychází od roku 1997 a je uveden na prestižním Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zpravovaném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Více informací o DSM: http://www.tate.cz/cz/casopis/clanek/dsm-2016-2-495/

 

Zdroj: DSM

 

 

Zpět na Mediální centrum

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás