Mediální centrum

O2 IT Services s.r.o.: Pro bezpečí a budoucnost (nejen) v kyberprostoru

Aplikace pro chytrá města budoucnosti, bezpečnostní kybernetické centrum pro komerční i státní subjekty, těmito, ale i dalšími velmi zajímavými projekty se zabývá společnost O2 IT Services s.r.o. Na co všechno se můžeme těšit jako podnikatelé i jako občané a co už nyní z nabídky služeb můžeme využít, nám v exkluzivním rozhovoru nastínil Ing. Václav Provazník, jednatel společnosti a ředitel komerční divize O2 IT Services s.r.o.

O2 testuje chytré řízení životního prostředí v budovách

O2 IT Services (O2 ITS), dceřiná společnost O2 Czech Republic, spouští pilotní projekt Smart City „Životní prostředí – Zdravá škola“ v oblasti měření kvality ovzduší. Chce tak upozornit na problematiku optimálního životního prostředí ve školách a jeho vliv na zdraví a pozornost studentů a učitelů. Projekt byl spuštěn v únoru letošního roku a potrvá několik měsíců.

O2 IT Services chce zkvalitnit ovzduší ve školách. Projekt otestuje s pražskými studenty.

O2 IT Services (O2 ITS), dceřiná společnost O2 Czech Republic, spouští společně s několika partnery pilotní projekt Smart City „Životní prostředí – Zdravá škola“ v oblasti měření kvality ovzduší. Upozorňuje tak na problematiku optimálního životního prostředí ve školách a jeho vliv na zdraví a pozornost studentů a učitelů. Projekt byl spuštěn v únoru letošního roku a potrvá několik měsíců.

Výňatek z Pololetní zprávy O2 Czech Republic a.s.

ICT Divize Professional Services, která se do konce roku 2015 v rámci Společnosti samostatně zabývala navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, byla s účinností k 1. lednu 2016 převedena do dceřiné společnosti O2 IT Services s.r.o. Od 1. ledna 2016 jsou tedy veškeré činnosti divize Professional Services nadále vykonávány společností O2 IT Services s.r.o.

O2 IT Services pomůže městům chytře naložit s odpadem. Systém zefektivní svozové trasy a uleví obecním rozpočtům

O2 IT Services, dceřiná společnost O2 Czech Republic, spouští jako první v Česku pilotní projekt v oblasti chytrého odpadového hospodářství. Do zkušebního provozu se zapojily středočeský Kolín a svozová společnost AVE, které budou od září celé řešení testovat. Služba Odpady zapadá do konceptu Smart City, který už našel své místo v řadě evropských měst. Jeho cílem je s využitím moderních technologií rozvíjet městské prostředí, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel.

O2 IT Services otevřelo v Praze centrum kybernetické bezpečnosti

O2 IT Services (O2 ITS), dceřiná společnost O2 Czech Republic, otevírá v Praze nové centrum kybernetické bezpečnosti, tzv. Security Expert Center (SEC). To klientům z řad soukromých firem i státní správy pomůže eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami. O2 ITS je jedním z mála poskytovatelů tohoto unikátního řešení, jehož nasazení odpovídá potřebám zákona o kybernetické bezpečnosti závazného pro firmy a státní instituce pracující s citlivými daty.

Výňatek z Výroční zprávy O2 Czech Republic a.s.

ICT V rámci aktivit divize Professional Services se O2 CZ v roce 2015 zabývala navrhováním a vytvářením zákaznických řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Díky využití standardizovaných řešení produktů a komponent se Společnosti v roce 2015 podařilo zrychlit čas dodání, snížit náklady a každému zákazníkovi nabídnout optimální model řešení na míru s ohledem na odvětví, ve kterém podniká.